Home/Actueel
Actueel2023-03-08T11:32:58+01:00

Actueel

Wij informeren wij je graag over meest actuele ontwikkelingen op financieel-economisch, arbeidsrechtelijk en fiscaal gebied.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren je graag.

Arbeidsrecht | 26 januari 2023

Eenzijdig wijzigingsbeding

Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde wijzigen. Dat kan alleen bij een zo zwaarwegend belang dat het belang van de werknemer, dat door de wijziging wordt
Lees verder

Arbeidsrecht | 3 november 2022

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers binnen de EU recht hebben op vakantie met behoud van loon gedurende ten minste vier weken per jaar. Deze minimumperiode van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon mag niet door een financiËle
Lees verder

Arbeidsrecht | 25 augustus 2022

Verzoek vernietiging opzegging te laat

De kantonrechter heeft de bevoegdheid om op verzoek de opzegging van een arbeidsovereenkomst te vernietigen. Een dergelijk verzoek moet bij de kantonrechter worden ingediend binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geËindigd.
Lees verder

Arbeidsrecht | 18 augustus 2022

Verjaring loonvordering

Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg, staakte de werkgever de loonbetaling. De werkgever was van mening dat de arbeidsovereenkomst tot een einde was gekomen. De werknemer heeft bij het UWV een aanvraag voor
Lees verder

Arbeidsrecht | 23 juni 2022

Extra verhoging minimumloon per 2023

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los van de halfjaarlijkse indexatie. Deze indexatie is het gevolg van de ontwikkeling van het gemiddelde contractloon. Mede in verband met de huidige
Lees verder
Susan Jansen - Managementassistente

Heb je een algemene vraag?

Susan Jansen beantwoordt deze graag.

Stuur Susan een mail
Onze organisatie
Ga naar de bovenkant