Onbelast agio uitkeren aan de directeur-grootaandeelhouder

Een directeur-grootaandeelhouder kan onder bepaalde voorwaarden agio uit zijn B.V. onbelast aan zichzelf laten uitbetalen. Terugbetaling van agio wordt gezien als een dividenduitkering. Hierdoor is de terugbetaling in beginsel in box 2 belast met inkomstenbelasting. Een terugbetaling van agio kan onder strikte voorwaarden onbelast plaatsvinden. 

Agio

Agio behoort tot het eigen vermogen van de B.V. Agio kan worden gestort bij de uitgifte van aandelen, maar ook nadien. Agio kan worden terugbetaald aan de directeur-grootaandeelhouder. 

Onbelast laten uitbetalen van agio

De terugbetaling van nominaal aandelenkapitaal is niet belast met inkomstenbelasting in box 2. Terugbetaling van agio in beginsel wel, tenzij en voor zover de terugbetaling niet meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs van de aandelen. De verkrijgingsprijs is het bedrag dat de directeur-grootaandeelhouder op de aandelen heeft gestort. 

Als de agio is ontstaan door een geruisloze inbreng van een eenmansonderneming in de B.V. is veelal sprake van een hoge verkrijgingsprijs en zal een onbelaste terugbetaling niet mogelijk zijn. 

Aan een onbelaste terugbetaling zijn strikte voorwaarden gesteld:

  • De algemene vergadering van aandeelhouders moet tot een terugbetaling van agio hebben besloten;
  • Het bestuur van de vennootschap moet het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders goedkeuren;
  • Bij statutenwijziging (notariële akte) wordt de agio omgezet in aandelenkapitaal en wordt de nominale waarde van de aandelen vervolgens met een gelijk bedrag aan de terugbetaling verminderd.

Uitkeringstest

Het bestuur moet het besluit tot terugbetaling van de agio goedkeuren. Deze goedkeuring kan alleen plaatsvinden als de uitkeringstest positief is. Bij deze test moet het bestuur beoordelen of de B.V. na de uitkering van de agio de schulden van haar schuldeisers nog wel kan voldoen. 

 
Terug naar het overzicht

Wat wij twitteren

De Tweede Kamer heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet moet de arbeidsmarkt, die door de in… twitter.com/i/web/status/1…
Ben jij die ambitieuze controleleider met relevante ervaring in de auditpraktijk en toe aan een nieuwe stap in je c… twitter.com/i/web/status/1…

Onze collega's

Peter van der Hoeven
Peter van der Hoeven
Belastingadviseur