Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Doordat werknemers tijdelijk minder gaan werken, kunnen zij meer tijd besteden aan de zorg voor hun gezin.

De belangrijkste vragen en antwoorden voor u als werkgever op een rij.

Hoe werkt ouderschapsverlof?

Het recht op ouderschapsverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg

 • De werknemer kan ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. 
 • Dat kan een eigen kind zijn, maar ook een adoptiekind, pleegkind of stiefkind. De voorwaarde is dat ouder en kind op hetzelfde adres wonen.
 • Het ouderschapsverlof geldt per kind.
 • Bij een tweeling heeft de werknemer recht op 2 keer ouderschapsverlof. 
 • Bij de geboorte van een tweeling of bij gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen kunnen beide ouders dus voor ieder kind afzonderlijk verlof opnemen.

Let op

In een eventuele verplichte cao kunnen andere bepalingen staan over ouderschapsverlof. Op een aantal punten mag namelijk worden afgeweken van de regels in de Wet arbeid en zorg, in het nadeel van de werknemer. Voor vragen hierover? Neem telefonisch contact met ons op. 

Hoeveel uren ouderschapsverlof mogen mijn werknemers opnemen?

 • Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer de arbeidsduur per week. 

Voorbeeld
Een werknemer die 40 uur per week werkt, heeft dus recht op 26 x 40 = 1040 uur verlof. De werknemers mogen in principe zelf bepalen hoe zij dit verlof willen opnemen. In overleg met de werkgever kunnen hier afspraken over worden gemaakt.
Let op: als het verlof achttien maanden of langer duurt, dan heeft dit gevolgen voor de WW-uitkering van de werknemer.

Wat betekent ouderschapsverlof voor het inkomen van mijn werknemers?

 • Ouderschapsverlof is in principe onbetaald. 
 • Een uitzondering kan zijn dat de eventuele verplichte cao voor jouw bedrijf mogelijk andere afspraken heeft gemaakt over het salaris tijdens ouderschapsverlof.
 • Over de uren die de werknemers als ouderschapsverlof opnemen, bouwen ze geen vakantiedagen op.

Hoe kunnen de werknemers het ouderschapsverlof aanvragen?

 • Werknemers kunnen ouderschapsverlof aanvragen vanaf het moment dat ze bij u als werkgever in dienst treden.
 • Ze mogen zelf bepalen wanneer zij starten met het verlof. Bijvoorbeeld direct aansluitend op het zwangerschapsverlof, of pas als het kind een paar jaar oud is.
 • De werknemer moet de aanvraag schriftelijk bij de werkgever indienen, minimaal twee maanden voor de geplande ingangsdatum. 
 • In de schriftelijke aanvraag geeft de werknemer in elk geval de volgende zaken aan: 

a. de ingangsdatum van het verlof
b. het aantal gewenste verlofuren per week
c. de dagen waarop het verlof wordt opgenomen
d. de duur van de verlofperiode

Mag je als werkgever ouderschapsverlof weigeren?

 • Als werkgever ben je verplicht om je werknemers toe te staan ouderschapsverlof op te nemen. 
 • Je kunt wel bezwaar maken als een werknemer kiest voor een andere verdeling van verlofuren dan gebruikelijke is. Dit kan alleen in het geval van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Je moet dit als werkgever goed kunnen onderbouwen.
 • Uiterlijk vier weken voor de geplande ingangsdatum van het verlof moet de werknemer op de hoogte zijn van het bezwaar. 
 • Als een werknemer de overeengekomen verlofregeling wil wijzigen of intrekken, dan mag je dit als werkgever weigeren in het geval van als er dan sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Ga je akkoord en trekt de werknemer het verlof in, dan vervalt het recht op de rest van het verlof.
 • Er is één uitzondering: een werknemer mag het ouderschapsverlof altijd onderbreken om zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof op te nemen.

Mag de werknemer het ouderschapverlof meenemen naar een nieuwe werkgever?

 • Het kan voorkomen dat een werknemer tijdens de periode van ouderschapsverlof ontslag neemt en bij een andere werkgever gaat werken. In dat geval houdt hij of zij recht op het resterende deel van het verlof. 
 • De nieuwe werkgever kan de werknemer vragen om een verklaring te overleggen waarin staat hoeveel verlof al is opgenomen. Als de werknemer om zo’n verklaring vraagt, dan ben je als werkgever verplicht om deze uit te reiken.

Dit artikel is geschreven door Jannie Meuleman, salarisadministrateur. 

Terug naar het overzicht

Wat wij twitteren

Op deze stralende dag zetten we onze secretaresses in het zonnetje! Dames, bedankt voor jullie inzet en collegialit… twitter.com/i/web/status/1…
Bij ons krijg je alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en draai je vanaf de 1e dag volledig mee in ons team. Ook tij… twitter.com/i/web/status/1…

Onze collega's

Bart Vriesen
Bart Vriesen
Assistent Accountant