Woonachtig in Duitsland en pensioen uit Nederland of vice versa? Let op! 

Het belastingjaar 2017 is weer voorbij en dit betekent dat veel binnen- en buitenlands belastingplichtigen in Nederland hun aangifte inkomstenbelasting 2017 moeten indienen. Bij grensoverschrijdende inkomsten/bezittingen betekent dit ook dat u dergelijke inkomsten op basis van Nederlandse c.q. Duitse wetgeving in aanmerking moet nemen. Daarnaast is van belang dat u goed aangeeft in welk land u sociaal verzekerd bent.

Wonen in Duitsland

Woont u in Duitsland maar ontvangt u wel inkomsten (pensioen, AOW, loon, winst uit onderneming, dividend etc.) uit Nederland of hebt u bezittingen in Nederland (bijvoorbeeld onroerend goed) dan kan het zijn dat u ook in Nederland belastingplichtig bent. Of er ook daadwerkelijk inkomstenbelasting is verschuldigd in Nederland hangt natuurlijk van meerdere factoren af.

Daarnaast dient er met ingang van 1 januari 2015 voor elk belastingjaar een zogeheten inkomensverklaring te worden ingediend waaruit blijkt of u aan de voorwaarden voldoet om bijvoorbeeld van de hypotheekrenteaftrek gebruik te maken. Doet u dit niet dan kunt u ook géén gebruik maken van dergelijke aftrekposten.

Wonen in Nederland

Woont u in Nederland maar ontvangt u inkomsten (pensioen, AOW, loon, winst uit onderneming, dividend etc.) uit Duitsland dan kan het zijn dat Nederland over uw Duitse inkomsten belasting mag heffen. Of er ook daadwerkelijk in Nederland inkomstenbelasting is verschuldigd, hangt natuurlijk van meerdere factoren af. Let dus op dat u uw inkomen goed invult.

Pas op! Voorkomen is beter dan genezen.

Zoals wellicht bekend, is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. In tegenstelling tot voorgaande jaren, kan dit nieuwe belastingverdrag nadelig voor u uitpakken! Geeft u uw inkomen verkeerd aan, dan kan het zijn dat u achteraf in beide landen belasting bent verschuldigd in plaats van in één land.

Het kan namelijk zo zijn dat Nederland (of Duitsland) met ingang van 1 januari 2016 (en/of in de jaren hierna) het heffingsrecht krijgt om bepaalde pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen uit Duitsland (of Nederland) te belasten waar deze uitkeringen voorheen in Duitsland (of Nederland) werden belast en dat u hierdoor méér belasting bent verschuldigd. Met name voor de inwoners van Duitsland (met pensioeninkomen uit Nederland) zal deze verandering tot gevolg kunnen hebben dat de belastingdruk zal toenemen, omdat Duitsland onder het oude verdrag dergelijke inkomensbestanddelen slechts beperkt belastte.

Tot slot

Wilt u weten of er voor u iets wijzigt met betrekking tot de belastingheffing over uw inkomen en waar u uw aangifte inkomstenbelasting moet indienen (of misschien zelfs wel in zowel Nederland als in Duitsland), dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Wij kunnen de benodigde aangiften (al dan niet in samenspraak met een Duitse Steuerberater) voor u verzorgen.

Daarnaast kunnen wij gelijktijdig, en indien wenselijk, ook andere mogelijke aandachtspunten met u doornemen (u kunt hierbij denken aan uw (levens)testament, schenken etc.).
Terug naar het overzicht

Wat wij twitteren

Gister waren een aantal collega's aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van MKB Montferland. De gastspreker deze avond… twitter.com/i/web/status/1…

Onze collega's

Miranda Hesselink
Miranda Hesselink
Assistent Accountant