Het is weer aangifte tijd. Vergeet uw Bitcoins niet!

Het is weer aangifte tijd. Vergeet uw Bitcoins niet!

Er heerst in de praktijk nog veel onduidelijkheid over de fiscaliteit ten aanzien van cryptovaluta. Hierna wordt gesproken over meest bekende, te weten de Bitcoin. Uit de media valt op te maken, dat de Bitcoin ook een warme belangstelling geniet van de fiscus.

Wat is Bitcoin?

Bitcoin is een digitale munteenheid. De werking van de Bitcoin is gebaseerd op een decentrale database van onderling met elkaar verbonden computers, waarvan niemand exclusief eigenaar is. Doel van de Bitcoin is om een veilig en betrouwbaar betaalmiddel te creëren door middel van zogenoemde encryptietechnieken zonder tussenkomst van een financiële- of overheidsinstelling. Essentieel voor de Bitcoin is, dat iedere transactie wordt opgeslagen in een blockchain met een ‘public key’ en een ‘private key’. De blockchain maakt iedere Bitcoin uniek en maakt het mogelijk om alle transacties te controleren en te verifiëren. De blockchain verzekert de eigendom van de Bitcoin en maakt het mogelijk de Bitcoin daadwerkelijk uit te geven.

De Staatssecretaris van Financiën vermeld in een brief van 30 oktober 2017, dat de Belastingdienst Bitcoinmutaties kan contoleren door middel van het blockchain logbestand. De Belastingdienst heeft dus blijkbaar de mogelijkheid om Bitcoineigenaren te achterhalen en te checken of de Bitcoin wel is verantwoord in de aangifte inkomstenbelasting.

Fiscale aspecten

Inkomstenbelasting

De Staatssecretaris van Financiën geeft in vorengenoemde brief aan, dat belastingplichtigen de Bitcoin, uitgaande van ‘normaal vermogensbeheer’, in hun aangifte inkomstenbelasting moeten aangeven als overige bezitting in box 3 tegen de waarde in het economisch verkeer op 1 januari van het aangiftejaar. Koerswinsten en –verliezen vallen in deze situatie buiten de heffing van inkomstenbelasting.

In box 3 bestaat recht op een heffingsvrije vermogen € 25.000 (€ 50.000 voor fiscaal partners). De belastingdruk bedraagt in box 3 (2018):

  • Bij een totaal vermogen t/m € 75.000                                              0,87%;
  • Bij een totaal vermogen van € 75.001 t/m € 975.000                      1,41%;
  • Bij een totaal vermogen vanaf € 975.001                                        1,65%.

Als ten aanzien van de activiteiten met de Bitcoin geen sprake is van ‘normaal vermogensbeheer’, vindt de belastingheffing plaats in box 1. Het is niet altijd duidelijk wanneer sprake is van normaal vermogensbeheer en wanneer van winst uit onderneming of inkomsten uit een werkzaamheid. Er moet worden gekeken naar een groot aantal factoren zoals veel eigen onderzoek, voorkennis, snelle winst, inschrijving in het Handelsregister, een internetsite etc. Er zal de komende tijd ongetwijfeld rechtspraak komen of de fiscaliteit ten aanzien van de Bitcoin.

Geen aangifte gedaan?

Als u de Bitcoin niet heeft aangegeven in uw aangifte inkomstenbelasting, dan is onjuiste aangifte gedaan en wordt de Bitcoin door de Belastingdienst als zwart vermogen gezien. Het bezit van Bitcoin kan in deze situatie een misdrijf opleveren welke strafrechtelijk wordt vervolgd, tenzij nog gebruik kan worden gemaakt van de inkeerregeling.

Inkeerregeling

De inkeerregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft voor aangiften inkomstenbelasting die na 1 januari 2018 moeten worden gedaan. Op grond van een overgangsregeling kan de inkeerregeling nog worden toegepast als Bitcoin niet is aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting van 2017 en voorgaande jaren. Voorwaarde is, dat de Belastingdienst u nog niet op het spoor is. De Belastingdienst kan vijf jaren navorderen. Deze termijn wordt verlengd met de termijn waarvoor uitstel is verleend voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting.

De na te vorderen inkomstenbelasting kan worden verhoogd met een boete die ligt tussen de 75% en 300%.

Omzetbelasting (BTW)

het Hof van Justitie heeft beslist, dat Bitcoins geen andere doel dienen dan het verrichten van betalingen. Aangezien er geen sprake is van toegevoegde waarde, wordt er geen omzetbelasting berekend over de levering van de Bitcoin. De Bitcoin heeft door de uitspraak een aparte status gekregen. Het is namelijk geen geld, maar heeft wel de functie van geld en daarom is heffing van omzetbelasting niet aan de orde. Dit is bevestigd in de brief van de Staatssecretaris van 30 oktober 2017.

Wat te doen?

Als u Bitcoins hebt, moet u deze aangifte in uw aangifte inkomstenbelasting 2017. In principe zal sprake zijn van een box-3 bezitting. Hebt u al langer Bitcoins en bent u vergeten deze in eerdere aangiften inkomstenbelasting in aanmerking te nemen, dan hebt u de mogelijkheid om in te keren.

Als u vragen hebt over de fiscaliteit omtrent de Bitcoin, neem dan contact op met een van onze fiscalisten. 

Geschreven door:
Peter van der Hoeven
Peter van der Hoeven
Belastingadviseur
T: 0575 52 61 10
E: p.vanderhoeven@kabaccountants.nl
Terug naar het overzicht

Wat wij twitteren

Gister waren een aantal collega's aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van MKB Montferland. De gastspreker deze avond… twitter.com/i/web/status/1…

Onze collega's

Stijn de Vries
Stijn de Vries
Assistent Accountant