Auto van de zaak? De maanden gaan tellen!

Auto van de zaak? De maanden gaan tellen!

Rijdt u of een van uw werknemers in een auto met een lage bijtelling? Dan moet u mogelijk dit jaar al de maanden gaan tellen. In bepaalde situaties stijgt dit jaar de lage bijtelling van 14% of 20% naar 25%.

Als aan een werknemer of directeur-grootaandeelhouder een auto ter beschikking wordt gesteld, krijgt hij te maken met een bijtelling als de auto privé wordt gebruikt. Een ondernemer die met de auto van de zaak privé rijdt, wordt geconfronteerd met een winstbijtelling.

Om het broeikaseffect terug te dringen, stimuleert de overheid met een belastingmaatregel al enige jaren de aanschaf van auto’s met een lage CO2-uitstoot. Dit heeft geresulteerd in jaarlijks wisselende bijtellingspercentages. Op de Nederlandse wegen rijden momenteel auto’s met een bijtelling van 0%, 4%, 7%, 14%, 15%, 20%, 22%, 25% van de catalogusprijs (inclusief BTW en BPM) en 35% van de werkelijke waarde. Laatstgenoemd bijtellingspercentage geldt voor auto’s ouder dan 15 jaar (youngtimers en oldtimers).

Bijtellingspercentages 2017

Voor nieuwe auto’s die in 2017 op kenteken worden gezet, geldt een standaardbijtelling van 22%. Voor auto’s zonder CO2 uitstoot geldt een korting van 18%. De bijtelling voor nieuwe elektrische- en waterstofauto’s bedraagt dus 4%. Voor elektrische auto’s geldt de korting tot een catalogusprijs van € 50.000. Daarboven bedraagt de bijtelling 22%.

Een nieuwe auto is een auto met een DET (datum eerste toelating) van na 31 december 2016. Een auto die wordt geïmporteerd uit het buitenland met een DET 2016 is géén nieuwe auto. Als deze auto een uitstoot heeft van 107 gr/km geldt een bijtelling van 25% en niet van 22%.

60-maandstermijn

U wordt niet ieder jaar geconfronteerd met een ander bijtellingspercentage. Het percentage van het jaar van aanschaf blijft namelijk 60 maanden geldig, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst op kenteken is gezet.

Overgangsrecht m.i.v. 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 gelden de lage bijtellingspercentages voor maximaal één termijn van 60 maanden. Na deze termijn bedraagt de bijtelling 25% (en dus niet 22%). Er gelden twee uitzonderingen.

  • Auto’s met 14% of 20% bijtelling van vóór 1 juli 2012
    Voor auto’s met een bijtelling van 14% of 20% die vóór 1 juli 2012 op kenteken zijn gezet, blijft de lage bijtelling gelden tot 1 januari 2019 op voorwaarde dat de auto steeds aan dezelfde persoon (eigenaar en berijder) ter beschikking heeft gestaan. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan geldt de lagere bijtelling gedurende maximaal 60 maanden te rekenen vanaf 1 juli 2012, dus tot 30 juni 2017. 
  • Auto’s met een 25%-bijtelling
    Auto’s met een bijtelling van 25% blijven onder dit bijtellingstarief vallen. Deze bijtelling geldt dus onbeperkt, dus het percentage daalt niet naar 22%. Een schrale troost voor ondernemers is, dat de bijtelling is beperkt tot maximaal het bedrag van de autokosten inclusief afschrijving.

Waarschijnlijk zal de vraag of ten aanzien van deze auto’s geen sprake is van ongelijke behandeling aan de rechter worden voorgelegd. Ter behoud van rechten kan in dit soort situaties bezwaar worden gemaakt tegen de afdracht van loonheffingen door de werkgever of tegen de aanslag inkomstenbelasting van de ondernemer.

Wat te doen?

Bent u werkgever en hebt u in 2012 aan werknemers een auto ter beschikking gesteld met een bijtelling van 14% of 20%? Houdt u er dan rekening mee, dat de 60-maandstermijn dit jaar mogelijk afloopt en dat de bijtelling voor privégebruik wordt verhoogd naar 25%.

Hebt u als ondernemer in 2012 een auto aangeschaft met een bijtelling van 14% of 20%? Houdt u er dan rekening mee, dat de bijtelling na het einde van de 60-maandstermijn stijgt naar 25%.

Hebt u vragen over de bijtelling auto? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Geschreven door:
Peter van der Hoeven
Peter van der Hoeven
Belastingadviseur
T: 0575 52 61 10
E: p.vanderhoeven@kabaccountants.nl
Terug naar het overzicht

Wat wij twitteren

De uurloongrenzen die in heel 2018 gelden voor het jeugd-LIV, zijn gepubliceerd. Werkgevers krijgen dit lage-inkome… twitter.com/i/web/status/1…
Je eigen restaurant ken je door en door, maar tòch loont het de moeite om eens rond te lopen alsof je op een plaats… twitter.com/i/web/status/1…

Onze collega's

Vincent Vinkenvleugel
Vincent Vinkenvleugel
Belastingadviseur