Geen contractverlenging wegens zwangerschap, mag dit?

Geen contractverlenging wegens zwangerschap, mag dit?

Het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, omdat een werkneemster zwanger is, kan voor een werkgever uitlopen op een dure grap. De rechtbank Limburg heeft onlangs bepaald dat het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst om deze reden jegens de werkneemster in kwestie onrechtmatig moet worden geacht en bepaalt dat de werkgever jegens de werkneemster schadeplichtig is.

Dat de werkgever er in deze zaak alsnog voordelig vanaf kwam, is voor deze een gelukje en is niet het gevolg van de eigen opstelling van deze werkgever. Duidelijk is dat de Limburgse rechter bepaald niet gecharmeerd is van de gedragingen van deze werkgever. De rechter oordeelt dan ook dat het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vanwege de zwangerschap van de werkneemster moet worden beschouwd als een inbreuk op een aan de werkneemster toekomend grondrecht. Wees als werkgever dus terughoudend in het doen van mededelingen over het niet verlengen, zeker als een zwangerschap maar ook ziekte in de afwegingen een rol spelen!

Tijdelijk contract niet verlengd

Wat was er aan de hand? Een Limburgse groothandel in wenskaarten had een werkneemster in dienst op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Na het verstrijken van de oorspronkelijk aangegane periode is de arbeidsrelatie voor opnieuw een tijdelijke periode voortgezet. Ruim voor afloop van deze tweede arbeidsovereenkomst zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan over hun gezamenlijke toekomst, of beter gezegd het uitblijven daarvan. De werkneemster heeft van het gesprek in het geheim opnames gemaakt en deze opnamen ingebracht in de door haar gevolgde juridische procedure. De werkneemster stelt in deze procedure dat de werkgever jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door haar arbeidsovereenkomst wegens zwangerschap niet te verlengen en maakt aanspraak op een schadevergoeding ter hoogte van bijna € 37.500,- bruto en een immateriële schadevergoeding van € 5.000,-.

Uit de geheime opnames bleek, wat de rechter betrof, duidelijk dat de werkgever voornamelijk vanwege de zwangerschap van de werkneemster de arbeidsovereenkomst niet had voortgezet. Zo had de werkgever onder meer aangegeven dat de werkneemster na haar bevalling, indien een jaar en een dag (bedoeld was zes maanden en een dag) was verstreken, weer bij hem terug zou kunnen komen. Dat het functioneren van de werkneemster een belemmering voor de voortzetting zou zijn, zoals door de werkgever was gesteld, wordt door de rechter dan ook niet geloofwaardig gevonden. De conclusie van de rechtbank is dan ook dat de werkgever schadeplichtig is en de werkneemster een schadevergoeding moet betalen.

Schadevergoeding

Voor de hoogte van de materiële schadevergoeding (de inkomensschade) gaat de rechtbank er vanuit dat de arbeidsovereenkomst nog eenmaal voor bepaalde tijd had mogen worden voortgezet en dat de werkgever, indien de werkneemster niet zwanger was geweest, van deze mogelijkheid gebruik zou hebben gemaakt. De over deze periode misgelopen inkomsten vormen de basis voor de schadevergoeding. Daarop wordt in mindering gebracht de hoogte van de over dezelfde periode ontvangen uitkering. Bijzonder genoeg blijken de inkomsten uit uitkering hoger te zijn dan de verwachte looninkomsten, zodat de rechtbank tot de conclusie komt dat er geen sprake is inkomensschade. Daar komt deze werkgever dus goed mee weg.

De immateriële schadevergoeding wordt gematigd tot € 1.000,-. Bij de vaststelling van dit bedrag houdt de rechtbank rekening met de wijze waarop met name de werkneemster het gesprek over het niet verlengen heeft gestuurd en de werkgever eigenlijk tot het doen van (voor hem nadelige) uitspraken heeft bewogen.

Het heimelijk maken van gespreksopnames wordt binnen het arbeidsrecht niet als onrechtmatig beschouwd en dergelijke opnames kunnen wel degelijk als bewijs door rechters worden toegelaten. De mate waarin dit toelaatbaar is, zal van geval tot geval verschillen en is sterk afhankelijk van de inhoud en de volledige context.

Aanzegverplichting

Met deze uitspraak is het nog steeds mogelijk dat arbeidsovereenkomsten van zwangere werkneemsters na het verstrijken daarvan niet voort te zetten. Het moet wel duidelijk zijn dat de reden van het niet verlengen niet in de zwangerschap is gelegen, maar dat er andere redenen aanwezig zijn om de arbeidsovereenkomst niet voort te zetten. Zo nodig zullen deze andere redenen aangetoond moeten worden. Let als werkgever dus goed op wat je zegt en doet. Vergeet daarnaast niet om tijdig en schriftelijk de verplichte aanzegging aan de medewerkster te doen.

Geschreven door:
Gertjan Beumer
Gertjan Beumer
Jurist
T: 0314 37 70 00
E: g.beumer@kabaccountants.nl
Terug naar het overzicht

Wat wij twitteren

Gister waren een aantal collega's aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van MKB Montferland. De gastspreker deze avond… twitter.com/i/web/status/1…

Onze collega's

Mascha Siebes
Mascha Siebes
Assistent Accountant