Indexering van de huurprijs vergeten. Wat nu?

Indexering van de huurprijs vergeten. Wat nu?

In bijna alle huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten is een regeling voor de jaarlijkse indexering van de huurprijs opgenomen. Het komt vaker voor dat verhuurders vergeten om de jaarlijkse indexering daadwerkelijk door te voeren, waardoor de huurprijs gelijk blijft aan het jaar daarvoor.

Mag een verhuurder, die heeft stilgezeten en de jaarlijkse indexering soms zelfs gedurende meerdere jaren niet heeft doorgevoerd, achteraf alsnog de indexering van de huurprijs doorvoeren en de misgelopen huurpenningen bij de huurder incasseren?

Of een vergeten indexering alsnog mag worden doorgevoerd, hangt af van de regeling in de huurovereenkomst. In de veelgebruikte ROZ-modellen (kantoorruimte of winkelruimte) is een indexeringsregeling opgenomen die onder andere bepaalt dat de geïndexeerde huurprijs opeisbaar is verschuldigd, ook al doet de verhuurder daarover geen afzonderlijke mededeling aan de huurder. Wanneer het ROZ-model is gebruikt, behoudt de verhuurder dus veelal zijn aanspraken op de niet doorgevoerde indexering. In rechtspraak is uitgemaakt dat dit zelfs het geval is, indien de verhuurder de indexering gedurende meerdere jaren is vergeten.

Gerechtshof Amsterdam maart 2017

In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld over de indexering met terugwerkende kracht van een huurprijs die al sinds 2002 niet meer is geïndexeerd. De nieuwe eigenaar van het gehuurde ontdekte pas in 2013 dat in de huurovereenkomst de jaarlijkse indexering van de huurprijs was geregeld en vorderde van de huurder een bedrag van circa                           € 30.000 aan huurachterstand vanwege de niet betaalde indexeringsverhogingen. De huurder was het hier uiteraard niet mee eens en was mening dat de verhuurder zijn recht had verwerkt door jarenlang stil te zitten. Het Hof oordeelde echter dat in de huurovereenkomst was voorzien in een ‘automatische’ indexering van de huurprijs welke door de huurder was geaccepteerd. Een jaarlijkse schriftelijke mededeling van de verhuurder was voor de indexering niet vereist. Dat de verhuurder jarenlang de oude huurprijs factureerde, maakte dit niet anders. De huurder mocht er niet op vertrouwen dat de verhuurder hierdoor definitief af zou zien van de indexeringsverhogingen. Omdat een gedeelte van de huurachterstand inmiddels was verjaard (na vijf jaar) werd de vordering van de verhuurder slechts gedeeltelijk toegewezen.   

Tip voor de verhuurder

Verhuurders dienen erop bedacht te zijn dat een vergeten indexering na vijf jaar verjaard en indexeringsverhogingen dus tot maximaal vijf jaar teruggevorderd kunnen worden.

Tip voor de huurder

Huurders dienen er rekening mee te houden dat vergeten indexeringen achteraf alsnog ineens door de verhuurder kunnen worden gevorderd. Het enkele stilzitten van de verhuurder of de financiële gevolgen van de vordering voor de huurder is  niet voldoende om de vordering af te wijzen.

Verder kan de huurder er bij de onderhandelingen over de huurovereenkomst voor zorgen dat er een bepaling in de huurovereenkomst wordt opgenomen op grond waarvan een nieuwe indexering pas na kennisgeving door de verhuurder van toepassing wordt. 

Geschreven door:
Claire Vrolijk
Claire Vrolijk
Jurist
T: 0316 22 15 08
E: c.vrolijk@kabaccountants.nl
Terug naar het overzicht

Wat wij twitteren

Wederom een druk bezochte informatieavond over de nieuwe privacywet! Bent u nu benieuwd naar hoever u al voldoet aa… twitter.com/i/web/status/9…
Met de zomer in het vooruitzicht zullen de terrassen weer gevuld zijn! Extra personeel wordt opgetrommeld zodra de… twitter.com/i/web/status/9…

Onze collega's

Linda van Essen
Linda van Essen
Assistent Accountant