Pensioenadvies

Pensioenadvies voor de DGA

Onze diensten:

  • Advies over pensioen in eigen beheer
  • Opstellen van pensioenbrieven
  • Actuariële pensioenberekeningen
  • Pensioenplanning voor de DGA

Advies over pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer is aan nogal wat spelregels gebonden. Wij maken voor u inzichtelijk hoe deze spelregels werken en welke pensioentoezegging voor u het beste is. Vraagstukken als is het zinvol om een geïndexeerd pensioen toe te zeggen als de fiscale last pas (geleidelijk)in de uitkeringsfase kan worden genomen, in hoeverre hindert een pensioentoezegging toekomstige mogelijkheden om dividend uit te keren komen uiteraard aan de orde. Kortom wij bepalen samen met u of pensioen in eigen beheer zinvol is en zo ja hoe de toezegging er dan uit moet komen te zien.

Opstellen van pensioenbrieven

Onze zelf ontwikkelde pensioenbrief bevat talloze keuzemogelijkheden en is goedgekeurd door de belastingdienst.

Actuariële pensioenberekeningen

De pensioenverplichting moet op de balans van de B.V. worden gepassiveerd. Wij berekenen deze verplichting op actuariële grondslagen conform RJ 2014-4. Daarnaast berekenen we ook de fiscale stand van de pensioenvoorziening.

Pensioenplanning voor de DGA

Pensioenuitkeringen die belast worden tegen een tarief van 52% zijn niet prettig. In dat geval kan er wellicht beter voor gekozen worden om te werken met een gemaximeerd pensioengevend salaris zodat toekomstige uitkeringen tegen een lager tarief worden belast en een eventuele aanvulling op het inkomen te realiseren door middel van dividenduitkeringen. Of misschien is het wel verstandig de uitkeringen eerder of later in te laten gaan. Ook hiervoor geldt: wij bekijken samen met u de mogelijkheden om tot een optimale pensioenplanning te komen.

Actuele ontwikkelingen

De staatssecretaris van financiën wil eigenlijk af van pensioen in eigen beheer. Hiertoe zijn al diverse voorstellen gedaan (onder andere afkoop tegen 80% van de fiscale waarde). Uiteraard volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en informeren u hierover.  

Neem contact met ons op voor meer informatie of advies.

Terug naar het overzicht

Afspraak maken?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Vul uw gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
  • *
  • *
  • *

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws

  1. Heretikettering auto van de zaak
  2. Kamervragen belastingheffing van dga