Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel bekend onder de noemer Modernisering Ziektewet. De wet heeft tot doel om het ziekteverzuim te beperken, alsmede de instroom van werknemers met een flexibel dienstverband in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Om dit te bereiken is onder andere de financiële betrokkenheid van werkgevers vergroot. Per 1 januari 2014 draagt de werkgever via een nieuwe gedifferentieerde premie Whk bij aan kosten van deze groep flex-werkers. Onder flexwerkers wordt hier verstaan:

 • werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden;
 • werknemers die ziek uit dienst gaan;
 • werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (‘nawerking’).

De nawerking geldt niet bij een werknemer van wie het contract niet is verlengd en aan wie aansluitend een WW-uitkering is toegekend. Het geldt dus specifiek voor die werknemers die uit dienst gaan om te gaan studeren of een wereldreis te gaan maken of iets dergelijks en die geen aanspraak maken op een WW-uitkering.

 

Wijzigingen premies werknemersverzekeringen

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Per 1 januari 2014 geldt er een afzonderlijk gedifferentieerde premie voor flexwerkers. De gedifferentieerde WGA-premie is opgegaan in de gedifferentieerde premie Whk. Deze premie bestaat uit de volgende delen:

 • premiedeel WGA-vast
 • premiedeel WGA-flex
 • premiedeel ZW-flex

U hebt van de Belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin opgenomen het totaalpercentage en de drie afzonderlijke premiepercentages.

Het premiedeel WGA-vast is gelijk aan de vroegere gedifferentieerde WGA-premie. De andere premiedelen zijn het gevolg van het doorbelasten van ZW- en WGA-uitkeringen van flexwerkers die zijn ontstaan vanaf 2012. Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering of een WGA-uitkering (dus ook flexwerkers), worden doorbelast in deze premies. De komst van de gedifferentieerde premie Whk heeft gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA.

Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk gebruikt het UWV de loongegevens van twee jaar eerder. De gedifferentieerde premie Whk over 2014 is dus gebaseerd op de gegevens van 2012. Kijk de beschikking die u van de Belastingdienst hebt ontvangen goed na op eventuele onjuistheden in de toerekening. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat werknemers aan u worden toegerekend die nooit bij u in dienst zijn geweest. Indien er vragen/ onduidelijkheden zijn dan kunt u een kopie van dit schrijven aan uw contactpersoon doormailen.

Terug naar het overzicht

Afspraak maken?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Vul uw gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
 • *
 • *
 • *

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws

 1. Heretikettering auto van de zaak
 2. Kamervragen belastingheffing van dga