Wanneer een werkgever de NOW 2.0-regeling (LINK https://www.kabaccountants.nl/actueel/algemeen-nieuws/now-2-kan-worden-aangevraagd-1) aanvraagt, dan is hij verplicht om de werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Daarvoor leggen werkgevers een verklaring af bij de aanvraag NOW 2.0. Om werkgevers hierbij te helpen heeft het kabinet de regeling “NL leert door” geïntroduceerd.

Het tweede noodpakket
Het tweede noodpakket is erop gericht om zoveel mogelijk banen te behouden. Daarnaast is het belangrijk dat mensen zich aanpassen aan de nieuwe economische realiteit. Bij de aanvraag NOW 2.0 is de verplichting opgenomen dat werkgevers hun werknemers stimuleren zich te ontwikkelen. Daarvoor kan ontwikkeladvies aangevraagd worden of kan er scholing gevolgd worden, zodat op die manier banen behouden kunnen worden. Wanneer werkzaamheden sterk verminderen of dreigen te verdwijnen, is er wellicht ruimte om de kijken naar een andere loopbaan of scholing richting ander werk.

Werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen ter beschikking te stellen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een bijdrage uit een O&O fonds. Ter ondersteuning stelt het kabinet een bedrag ter beschikking van € 50.000.000 voor het crisispakket “NL leert door”. Mensen die door de crisis hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen kunnen zich hiermee (her)oriënteren op hun baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli tot en met december 2020.

Voor scholing en ontwikkeling bestaan overigens nu ook al diverse mogelijkheden zoals “Leven lang ontwikkelen” www.levenlangontwikkelen.nl. Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website.

Werkgevers die gebruik maken van NOW zijn verplicht om hun OR op de hoogte te stellen over het feit dat zij deelnemen aan NOW. De OR kan de vinger aan de pols houden en de werkgever hierop aanspreken.

Kosteloos ontwikkeladvies en scholing
Als onderdeel van het tweede noodpakket kunnen alle werkenden en werkzoekenden per                   1 augustus 2020  kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarnaast is er later dit jaar de mogelijkheid een online scholingsactiviteit te volgen (NL leert door met inzet van online scholing)

Hoe kunnen uw werknemers gebruik maken van het ontwikkeladvies?

Heel eenvoudig:

  1. Zoek een loopbaanadviseur in de buurt.
  2. Meld je telefonisch of per e-mail aan.
  3. Maak een afspraak.
  4. De loopbaanadviseur vraagt vervolgens de subsidie aan en handelt de verdere administratieve werkzaamheden af.

De loopbaanadviseur zorgt voor het intakegesprek en beantwoordt samen met de desbetreffende werknemer de (online) vragenlijst. Het traject gaat vervolgens van start.

Vragen waar de loopbaanadviseur mee kan helpen zijn onder andere:

  • Is het nodig om bij te scholen?
  • Liggen er voor de medewerker kansen in een andere sector?
  • Zit de medewerker goed op zijn/haar plek?
  • Kiezen van de juiste (bij)scholing.
  • Tips bij het zoeken en solliciteren naar werk.

Aanvraagtijdvak subsidie

De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober 2020 tot 1 maart 2021 (17.00 uur).

Subsidiebedrag

De subsidie bedraag € 700,- per afgerond ontwikkeladviestraject.

Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020 en vervalt met ingang van 1 april 2021.
 

Wij helpen u graag bij het zoeken van bijvoorbeeld een loopbaanadviseur of de mogelijkheden van bijscholing. Neem daarvoor contact op met onze salarisasministratie. (LINK)

Dit artikel is geschreven door Jannie Meuleman, salarisadministrateur. (LINK)

Bron: Mon, 17 Aug 2020 10:38:55 +0100