De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een deelnemer. Per praktijkleerplaats of werkleerplaats kunt u maximaal €2.700,- subsidie ontvangen per schooljaar.

Voor het studiejaar 2018/2019 kan de subsidie binnenkort weer worden aangevraagd. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 juni 2019 09:00 uur, tot 16 september 2019 17:00 uur.

Erkende leerbedrijven, die een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen in de volgende onderwijssectoren, maken mogelijk kans op de subsidie Praktijkleren:

• Vmbo;
• Mbo (Een beroepsbegeleidende leerweg);
• Hbo (Duale of deeltijdopleiding in sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving);
• Promovendi;
• Toio’s (technologisch ontwerpers in opleiding);
• VSO (Voortgezet speciaal onderwijs);
• PRO (Praktijkonderwijs);
• Entree in het vmbo.

Wilt u weten of en voor welke opleiding(en) u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling praktijkleren? 
Kijk dan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) of neem contact op met uw contactpersoon van de loonafdeling. 

Kab kan u bij het indienen van de aanvraag uiteraard behulpzaam zijn, of deze namens u verzorgen. De subsidieaanvraag wordt binnen Kab verzorgd door Irma Fierkens, onze collega van de loonafdeling. Zij beschikt over de noodzakelijke ervaring en expertise om u aanvraag op een juiste wijze namens u in te dienen. Irma zal dan ook contact met u opnemen over de aanvraag en de administratieve voorwaarden.

Let wel; aanvragen kunnen na 16 september 2019 17:00 uur niet meer worden ingediend. Aanvragen met terugwerkende kracht zijn ook niet mogelijk. Dus het is van belang hierop tijdig te reageren!!

Dit artikel is geschreven door Jannie Meuleman, salarisadministrateur.

Bron: Tue, 21 May 2019 11:12:49 +0100