Specialisaties

Kab specialist in btw

De Nederlandse belastingheffing verschuift steeds meer van directe belastingen – zoals de vennootschaps- en inkomstenbelasting – naar de indirecte belastingen zoals de btw. Hierdoor neemt de btw een steeds prominentere plaats in binnen jouw onderneming. Het is belangrijk om jouw btw-positie onder controle te hebben. Zo kan een kleine verandering in de regelgeving grote gevolgen hebben voor jouw onderneming.

Specialist in Duitsland

Grensoverschrijdend ondernemen en werken neemt steeds meer toe. Door het leveren van diensten of producten aan afnemers in een ander land krijgt je te maken met de wet- en regelgeving van dat andere land. Deze kan behoorlijk afwijken van de wet- en regelgeving van jouw thuisland.

Financiële planning

Wat is jouw toekomstige besteedbaar inkomen na pensionering? Wat is jouw AOW-leeftijd en jouw pensioenleeftijd? Is jouw pensioendatum ook de datum waarop je AOW krijgt? Zomaar een aantal vragen, waarop het antwoord nu voor iedereen verschillend is. Pensioenleeftijd en AOW-leeftijd lijken continu te veranderen.

Calamiteitendraaiboek

Wat gebeurt er als jouw bedrijfspand in vlammen opgaat? Je een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt wordt? Je ernstig ziek wordt? Of als je overlijdt? Wie beheert dan jouw vermogen? Hoe wordt jouw onderneming voortgezet? Is er iemand die de leiding op zich neemt? Moeten de aandelen worden verkocht? Heb je hier iets voor geregeld?

Arnoud Thuss - Belastingadviseur - Partner

Heb je een vraag over onze specialisaties?

Partner Arnoud Thuss beantwoordt deze graag.