Specialist in financiële planning

Wat is uw toekomstige besteedbaar inkomen na pensionering? Wat is uw AOW-leeftijd en uw pensioenleeftijd? Is uw pensioendatum ook de datum waarop u AOW krijgt? Zomaar een aantal vragen, waarop het antwoord nu voor iedereen verschillend is. Pensioenleeftijd en AOW-leeftijd lijken continu te veranderen.

Wij maken graag voor u inzichtelijk wat uw toekomstige besteedbaar inkomen is. Nu, maar ook op pensioenleeftijd en/of AOW-leeftijd. In hoeverre kan het besteedbaar inkomen nu en straks vergroot worden door bepaalde inkomensstromen en uitgaven fiscaal te optimaliseren?

Zekerheid voor later

U wilt toch ook weten wat u maandelijks te besteden hebt, nu en straks? Onze dienstverlening op het gebied van financiële planning kan o.a. bestaan uit:

  • uw huidige en toekomstige inkomen jaarlijks inzichtelijk maken en updaten tezamen met uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting;
  • inzichtelijk maken wat de gevolgen voor het besteedbaar inkomen van u of uw partner zijn bij arbeidsongeschiktheid, ww en overlijden van één van beide partners;
  • met u meedenken hoe u in de toekomst het besteedbaar inkomen kunt realiseren dat past bij uw wensen.

Snelle scan inkomen bij pensionering

Wilt u weten wanneer u AOW krijgt, wanneer u pensioen krijgt en wat u hier netto van overhoudt? Wij doen graag onze Kab Pensioen Quick Scan op basis van uw uniform pensioenoverzicht, zodat u snel antwoord heeft op uw vraag!

DIRECT CONTACT

Onze Financieel planners

Onze deskundige planners zijn lid van de Federatie Financieel Planners (FFP). Zij inventariseren uw wensen en bieden u het inzicht in uw besteedbaar inkomen waar u naar op zoek was. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met een van onze specialisten.

DIRECT CONTACT

WILT U MEER INFORMATIE OVER FINANCIËLE PLANNING?

Belastingadviseurs Arnoud Thuss en Bianca Luiten vertellen u hier graag meer over.

Maak een afspraak
Onze organisatie
Specialist in Financiële planning