Specialist in financiële planning

Wat is jouw toekomstige besteedbaar inkomen na pensionering? Wat is jouw AOW-leeftijd en jouw pensioenleeftijd? Is jouw pensioendatum ook de datum waarop je AOW krijgt? Zomaar een aantal vragen, waarop het antwoord nu voor iedereen verschillend is. Pensioenleeftijd en AOW-leeftijd lijken continu te veranderen.

Wij maken graag voor jou inzichtelijk wat jouw toekomstige besteedbaar inkomen is. Nu, maar ook op pensioenleeftijd en/of AOW-leeftijd. In hoeverre kan het besteedbaar inkomen nu en straks vergroot worden door bepaalde inkomensstromen en uitgaven fiscaal te optimaliseren?

Zekerheid voor later

Je wilt toch ook weten wat je maandelijks te besteden hebt, nu en straks? Onze dienstverlening op het gebied van financiële planning kan o.a. bestaan uit:

  • jouw huidige en toekomstige inkomen jaarlijks inzichtelijk maken en updaten tezamen met jouw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting;
  • inzichtelijk maken wat de gevolgen voor het besteedbaar inkomen van jou of jouw partner zijn bij arbeidsongeschiktheid, ww en overlijden van één van beide partners;
  • met je meedenken hoe je in de toekomst het besteedbaar inkomen kunt realiseren dat past bij jouw wensen.

Snelle scan inkomen bij pensionering

Wil je weten wanneer je AOW krijgt, wanneer je pensioen krijgt en wat je hier netto van overhoudt? Wij doen graag onze Kab Pensioen Quick Scan op basis van jouw uniform pensioenoverzicht, zodat jij snel antwoord hebt op jouw vraag!

Onze Financieel planners

Onze deskundige planners zijn lid van de Federatie Financieel Planners (FFP). Zij inventariseren jouw wensen en bieden je het inzicht in jouw besteedbaar inkomen waar je naar op zoek was. Wil je meer weten? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

WIL JE MEER INFORMATIE OVER FINANCIËLE PLANNING?

Belastingadviseurs Arnoud Thuss en Bianca Luiten vertellen je hier graag meer over.

Specialist in Financiële planning