Kab nieuws

 1. Heretikettering auto van de zaak

  Heretikettering auto van de zaak

  Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor...

  Lees meer
 2. Kamervragen belastingheffing van dga

  Kamervragen belastingheffing van dga

  In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een duaal stelsel,...

  Lees meer
 3. Rendabel maken van vermogen

  Rendabel maken van vermogen

  Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, wordt...

  Lees meer
 4. Aanvraag Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2018/2019

  Aanvraag Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2018/2019

  De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een deelnemer. Per praktijkleerplaats of werkleerplaats kunt u maximaal...

  Lees meer
 5. Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

  Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

  Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding in een...

  Lees meer
 6. Aftrek dieetkosten

  Aftrek dieetkosten

  De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet...

  Lees meer