Kab nieuws

 1. Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

  Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

  Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Belastingplichtigen zonder inkomen hebben slechts recht op uitbetaling voor zover zij een partner hebben die...

  Lees meer
 2. Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

  Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

  De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer beantwoord over de aangekondigde spoedreparatie met betrekking tot het regime van de fiscale...

  Lees meer
 3. 150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

  150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

  De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken over op de Nederlandse arbeidsmarkt schaarse deskundigheid. De regeling houdt in dat van de...

  Lees meer
 4. Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

  Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

  Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband daarmee heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over pensioenen aangepast. De...

  Lees meer
 5. Verlengde navorderingstermijn

  Verlengde navorderingstermijn

  De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven. De bevoegdheid om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt normaliter vijf jaar na het...

  Lees meer
 6. De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, wat betekent dit voor u als DGA

  Keert de vennootschap dividend uit aan de directeur grootaandeelhouder, dan dient de uitkerende vennootschap 15% dividendbelasting in te houden en binnen één maand af te dragen naar de...

  Lees meer