Kab nieuws

 1. Nationaal sportakkoord

  Nationaal sportakkoord

  De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit nationale sportakkoord houdt onder meer in dat er ruim 700 extra...

  Lees meer
 2. Alternatieven btw-identificatienummer

  Alternatieven btw-identificatienummer

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in het btw-identificatienummer. Volgens de AP heeft het gebruik van het BSN in het...

  Lees meer
 3. Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

  Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

  Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening brengen voor de levering van goederen of het verrichten van diensten. De btw-richtlijn omschrijft...

  Lees meer
 4. Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

  Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers aangenomen. Werknemers hebben bij ontslag op...

  Lees meer
 5. Problemen met loonkostenvoordeel na stage

  Problemen met loonkostenvoordeel na stage

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen van het loonkostenvoordeel na een stage beantwoord. De minister maakt duidelijk dat de...

  Lees meer
 6. Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

  Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

  Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het voorafgaande jaar een deel van de bedrijfswinst onbelast blijft of dubbel wordt belast, is in de...

  Lees meer