Kab nieuws

 1. Non-concurrentiebeding

  Non-concurrentiebeding

  Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet juist, want de bedoeling van het beding is de werknemer te verbieden om na het einde van zijn...

  Lees meer
 2. Verzuimboete

  Verzuimboete

  Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid van de zijde van de persoon aan wie de boete wordt opgelegd is niet vereist. Alleen bij...

  Lees meer
 3. Berekening buitenlandbijdrage Zvw

  Berekening buitenlandbijdrage Zvw

  EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing is. Volgens deze verordeningen heeft een in België wonende gepensioneerde met een pensioen...

  Lees meer
 4. Aanzegverplichting

  Aanzegverplichting

  Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever tijdig moet aangeven of hij de overeenkomst na...

  Lees meer
 5. Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

  Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

  De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn brief inzake de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking. De eerste Europese...

  Lees meer
 6. Gebruikelijk loon

  Gebruikelijk loon

  De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. Iemand heeft een aanmerkelijk belang in een vennootschap...

  Lees meer