Aan het eind van 2021 eindigt de levensloopregeling. Belastingplichtigen, met name ook DGA’s, die mee hebben gedaan aan deze regeling en nog een levenslooptegoed hebben staan, hebben dus nog maar een zeer beperkte periode om na te denken wat ermee te doen. 

Een levenslooptegoed dat op 31 december 2021 nog niet is opgenomen, komt ineens tot uitkering. Deze uitkering is belast met de progressieve inkomstenbelasting. Dit betekent dat de uitkering bij de huidige tarieven tegen maximaal 49,5% belast is!

Hoe voorkomt u dit?
Om  te voorkomen dat het gehele levenslooptegoed maximaal belast wordt, heeft u nog de jaren 2020 en 2021 om te zorgen voor een gespreide uitkering. Mogelijkheden zijn er zeker. Zo kunt u er voor kiezen er een tijdje tussenuit te gaan, een sabbatical te nemen, een dag minder te gaan werken of zelfs eerder te stoppen met werken. Het verlies aan salaris compenseert u dan met de uitkering van het levenslooptegoed.

Als deze opties niet op uw wensenlijstje staan, heeft u in ieder geval nog twee jaar de tijd om uw salaris te optimaliseren, het levenslooptegoed in gedeeltes uit te laten keren en zo te voorkomen dat de gehele levensloopuitkering tegen 49,5% belast wordt. U mag de uitkering ineens of in gedeelten tot uitkering laten komen. Een weinig gekozen alternatief is het tegoed omzetten in pensioen, mits daarvoor fiscale ruimte aanwezig is.  

Een mogelijkheid is nog (een deel van) het levenslooptegoed te laten uitkeren en vervolgens een (aftrekbare) storting te doen in banksparen of een lijfrente. Op deze manier wordt de acute belastingheffing in box 1 geheel of gedeeltelijk vooruitgeschoven.

Opnemen levenslooptegoed
De financiële instelling (bank of verzekeraar) waarbij de levensloopregeling is ondergebracht, maakt het geld dat u van de levenslooprekening wilt opnemen aan uw werkgever over. De werkgever keert dit vervolgens aan u uit als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en houdt loonbelasting/premie volksverzekeringen in en verrekent de opgebouwde levensloopverlofkorting. 

Actie!
De tijd dringt dus. Omdat het nogal wat kan uitmaken of u het saldo in een keer of gedurende twee jaar laat uitkeren, is het verstandig nu actie te ondernemen!

Bron: Thu, 13 Feb 2020 13:55:40 +0100