Sinds 2012 bent u als ondernemer verplicht om een suppletieaangifte omzetbelasting in te dienen indien bekend is geworden dat er te weinig/te veel btw is aangegeven en afgedragen. Doet u dit niet dan riskeert u een forse vergrijpboete die op kan lopen tot 100% van het te laag aangegeven bedrag.

Wat is een suppletieaangifte?
Een suppletieaangifte omzetbelasting is een correctie (aanvulling) op de ingediende aangifte omzetbelasting over een bepaald tijdvak.

Wanneer moet je een suppletieaangifte indienen?
Bij het samenstellen van de jaarrekening komen wel eens zaken aan het licht die door het jaar heen niet op de juiste manier verwerkt zijn en deze correcties kunnen eveneens betrekking hebben op de af te dragen btw. Indien bekend is geworden dat er te weinig btw is afgedragen dient er direct een suppletieaangifte omzetbelasting te worden ingediend. Deze suppletieaangifte zal als vrijwillige verbetering worden aangemerkt en levert, mits de btw vervolgens op tijd wordt afgedragen op de naheffingsaanslag, geen problemen op. Is reeds een boekenonderzoek aangekondigd of is de Belastingdienst op de hoogte van het feit dat er te weinig btw is afgedragen, dan kan er niet meer vrijwillig verbetert worden.

Kleine correcties
Bedraagt de correctie € 1.000 of minder dan mag de correctie ook in de eerstvolgende btw-aangifte worden verwerkt. Er hoeft dan geen suppletieaangifte ingediend te worden en ook zal de Belastingdienst geen belastingrente in rekening brengen.

Boetes en rente
De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om bij het opleggen van een naheffingsaanslag n.a.v. een suppletieaangifte te kiezen voor een verzuimboete en/of een vergrijpboete. Een verzuimboete blijft achterwege indien het te betalen bedrag van de suppletie lager is dan € 20.000 of 10% van de eerder per saldo afgedragen btw. Valt het bedrag buiten deze uitzonderingen dan bedraagt de verzuimboete 5% van de te weinig aangegeven btw met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278 (2018).

Naast een verzuimboete kan de inspecteur een vergrijpboete opleggen indien hij opzet of grove schuld kan aantonen. Slaagt de inspecteur hier in dan kan de vergrijpboete oplopen tot 100% van de te laat afgedragen btw. Naast een vergrijpboete zal de opgelegde verzuimboete in stand blijven.

Als laatste kan de Belastingdienst belastingrente in rekening brengen welke momenteel 4% bedraagt. Deze rente wordt berekend over de periode van 1 januari volgend op het belastingjaar tot 14 dagen na de datum op de naheffingsaanslag. De rente blijft alleen achterwege indien de vrijwillige verbetering (suppletieaangifte) plaatsvindt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar.

Strafrechtelijke vervolging bij bewust slepen met btw
Het slepen met de btw vanwege liquiditeitsproblemen, kan zowel de belastingplichtige als de onderneming duur komen te staan, ook indien de suppletieaangifte tijdig wordt ingediend. In een zaak welke voorlag bij Rechtbank Amsterdam heeft B.V. X na afloop van het jaar een suppletieaangifte ingediend van € 370.000 te betalen. Deze btw is bewust door de B.V. ‘uitgesteld’, omdat de B.V. over onvoldoende liquiditeiten bezat. 

De Rechtbank besliste dat B.V. X de onjuiste aangiften gedurende het jaar opzettelijk had ingediend. Daaraan deed niet af dat de B.V. (lees ook de DGA) steeds van plan was geweest om bij de suppletieaangifte alsnog de juiste omzet te vermelden. Een suppletieaangifte is niet bedoeld om liquiditeitsproblemen van de ondernemer op te lossen en op dat tijdstip waren de strafbare feiten al voltooid. De Rechtbank besliste dat B.V. X de opzettelijk onjuiste aangiften had gedaan, samen en in vereniging met anderen. De Rechtbank vond een vergrijpboete van € 50.000 passend en geboden. 

Naast de B.V. veroordeelde de Rechtbank ook de DGA van de B.V., tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar, omdat hij als bestuurder van de B.V. feitelijk leiding had gegeven aan het opzettelijk doen van de onjuiste btw-aangiften.

Bron: Thu, 31 Jan 2019 14:48:00 +0100