Buitenlands inkomen/vermogen en aangifte in Nederland
Belastingplichtigen die in Nederland wonen, zijn in Nederland belastingplichtig voor hun wereldinkomen, ongeacht waar dit inkomen genoten wordt. Dit betekent dat inkomen en/of vermogen uit het buitenland, eveneens in de Nederlandse belastingaangifte aangegeven dient te worden.

Aftrek voorkoming dubbele belasting
Het aangeven van inkomen uit het buitenland in de Nederlandse aangifte, betekent niet dat u daarover altijd belasting dient te betalen in Nederland. Nederland is met veel landen een verdrag overeengekomen, waarin bepaald wordt aan wie het heffingsrecht toekomt. Het is vervolgens aan de nationale wetgeving van het desbetreffende land of er ook daadwerkelijk belasting geheven zal gaan worden. Indien het heffingsrecht niet is toegewezen aan Nederland, zal Nederland zich terug trekken en belastingvermindering geven. Dit heet ‘aftrek voorkoming dubbele belasting’.

Loon omrekenen
Alvorens toegekomen wordt aan de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, dient het buitenlands loon aangegeven te worden in de Nederlandse belastingaangifte. Het is niet mogelijk om bijv. het Duitse brutoloon één-op-één over te nemen in de Nederlandse aangifte. Op de website van de Belastingdienst is een rekenmodel beschikbaar gesteld voor loon uit tegenwoordige arbeid, waarbij je aan de hand van de buitenlandse jaaropgave het loon naar Nederlandse maatstaven kunt berekenen, welke vervolgens ingevuld dient te worden in de Nederlandse aangifte. Raadpleeg het rekenmodel op de website van de Belastingdienst. 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/wonen-of-werken-buiten-nederland/content/belgisch-of-duits-loon-omrekenen-naar-nederlands-loon

Rekenmodel Duits brutoloon
In het rekenmodel wordt het Duitse brutoloon verminderd met een aantal bijdragen, welke door de werknemer verschuldigd zijn. Eén van deze bijdragen betreft het werknemersdeel in de Renteversicherung. Ook het werknemersdeel van de Arbeitslosenversicherung komt in mindering op het Duitse brutoloon. Indien de werknemer een auto van de zaak ter beschikking krijgt gesteld zal ook de bijtelling wegens het privégebruik onderdeel uitmaken van het Duitse brutoloon. De regelgeving omtrent het vaststellen van de bijtelling is in Duitsland anders dan in Nederland. Derhalve zal de Duitse bijtelling van het brutoloon af worden getrokken en zal de bijtelling, berekend naar Nederlandse maatstaven, weer bijgeteld worden. Als laatste stap komt de vrije ruimte van 1,2% (zijnde de werkkostenregeling) in mindering op het bedrag waarna het Nederlandse loon bekend is. Het laatstgenoemde bedrag kan vervolgens in de Nederlandse belastingaangifte opgenomen worden in de rubriek ‘Inkomsten uit loondienst uit Duitsland’. 

Voorbeeld berekening
  
Dit artikel is geschreven door Rudie Nass, Belastingadviseur (LINK)

 
Bron: Wed, 15 May 2019 12:54:40 +0100