Hoe garandeer jij jouw bedrijfscontinuïteit en financiële thuissituatie?

Er zijn een tal van onderwerpen te bedenken waar een mens liever niet over na wil denken, zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden. Helaas ontkomt een ondernemer er niet aan om hier juist extra aandacht aan te besteden. Want wie behartigt de belangen en dat van het gezin op het moment dat jij dat zelf niet meer kunt?

Onderneming

Als ondernemer is het belangrijk om kenbaar te maken wat de wensen zijn ten aanzien van de onderneming. Er zijn namelijk meerdere scenario’s denkbaar, de onderneming kan bijvoorbeeld voortgezet worden door een familielid, door een personeelslid of verkocht worden. In elke gekozen situatie is er sprake van een overgangsperiode. Zoals Rome niet gebouwd is in één dag, is ook een onderneming vaak niet voortgezet of verkocht binnen één dag. In de tussentijd is het belangrijk om te bepalen of de onderneming tijdelijk voortgezet wordt of dat alle werkzaamheden permanent gestaakt worden. Wordt de onderneming tijdelijk voortgezet, dan is het van belang om iemand aan te wijzen wie de taken van het dagelijkse bestuur op zich zal nemen.

Financiële situatie van het gezin

Indien de ondernemer de kostwinner is van het gezin, is het belangrijk om te kijken naar de financiële gevolgen voor het gezin bij het overlijden van de ondernemer. In het geval van het verliezen van een partner/ouder, is het fijn als de nabestaanden in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen maar hiervoor dienen er wel financiële middelen te zijn.

Voorbeeld

Stel dat Piet (40 jaar) is getrouwd met Anne (38 jaar). Piet en Anne hebben twee kinderen van 10 en 8 jaar oud. Piet werkt als zelfstandig ondernemer en heeft een netto inkomen van € 3.500 per maand, Anne heeft een inkomen van € 1.000 per maand. De maandelijkse hypotheeklasten zijn € 1.000. Mocht Piet komen te overlijden, dan heeft Anne een tekort van € 2.500 per maand, er vanuit gaande dat er maandelijks € 1.000 minder aan lasten zijn doordat er één volwassene minder is. Vanaf 68 jaar krijgt Anne een AOW-uitkering. Tot dat moment heeft Anne nog 30 jaar te overbruggen. Per saldo is dit een tekort van € 2.500 per maand x 360 maanden = € 900.000.

Hoe kunnen we bovenstaande scenario’s voorkomen?

Ondanks dat het scenario’s zijn waar liever niemand over nadenkt, dienen we juist op deze scenario’s te anticiperen. Dit kan door het uitspreken van wensen richting de nabestaanden maar het is nog mooier om dit vast te leggen in een continuïteitsdraaiboek of zoals we dat ook wel noemen, een red binder. In een red binder kunnen alle wensen ten aanzien van de onderneming worden opgenomen maar ook belangrijke informatie zoals inloggegevens en contactgegevens van instanties en personen die geïnformeerd moeten worden.

Niet iedereen heeft de financiële middelen tot zijn/haar beschikking om de klap van het wegvallen van de kostwinner op te kunnen vangen. Afhankelijk van de wensen en het huidige uitgavenpatroon kunnen we bij benadering berekenen hoe groot de behoefte is tot het bereiken van een bepaalde leeftijd of gebeurtenis.  We kunnen samen kijken naar de mogelijkheden om een financieel tekort in te dekken door bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering.

Helena Barukcic, Junior Belastingadviseur

Helena Barukcic - Aangiftemedewerker