Als een werkgever kerstpakketten uitdeelt, moet hij de waarde van die pakketten op de juiste manier opnemen in de administratie. Doet hij dat niet, dan moet de ontvanger er belasting over betalen en dat maakt een kerstgeschenk een stuk minder zalig.

Deelt uw organisatie een kerstpakket uit aan werknemers, dan is het niet de bedoeling dat de waarde van zo’n pakket bij het belaste loon van de werknemer wordt geteld. Dan betaalt hij er immers uiteindelijk zelf inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over. Om de kerstpakketten onbelast te laten, moet de werkgever ze aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. Ook voor uw organisatie is dit gunstig: er zijn dan geen werkgeverslasten verschuldigd over de waarde van de pakketten.

Kerstpakket wordt nieuwjaarspakket

Als uw organisatie in 2018 al aardig wat vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte heeft ondergebracht, kan de grens van 1,2% van de fiscale loonsom akelig dicht in de buurt komen of zelfs al overschreden zijn. In dat geval kan het aantrekkelijk zijn om in plaats van een kerstpakket een nieuwjaarsgeschenk uit te delen. Het moment waarop de werknemers hun pakket ontvangen, bepaalt namelijk het tijdvak waarin het in de loonaangifte opgenomen moet worden. 
Door het uitreiken van het pakket over de jaarwisseling heen te tillen, kan het feestelijke geschenk in de vrije ruimte van 2019 ondergebracht worden. De werkgever vermijdt zo 80% eindheffing over de overschrijding van de vrije ruimte van 2018.

Eindheffing voor geschenken aan derden

Krijgen uitzendkrachten en freelancers die voor uw organisatie werken hetzelfde kerstpakket, dan is het gebruikelijk dat uw organisatie de eindheffing hierover voor haar rekening neemt. Voor het berekenen van de eindheffing voor geschenken aan derden is de waarde van het geschenk van belang.

  • Is de waarde van het geschenk niet meer dan € 136, dan geldt een eindheffingstarief van 45%.
  • Is de waarde hoger dan € 136, dan is over de volledige waarde van het geschenk – en dus niet alleen over het deel boven de € 136 – 75% eindheffing verschuldigd.

In de loonaangifte moet het bedrag van de eindheffing worden vermeld in de rubriek ‘eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’. Uw organisatie moet de freelancer of uitzendkracht bovendien laten weten dat de eindheffing al is afgetikt.

Bron: Rendement.nl

Bron: Thu, 13 Dec 2018 13:31:50 +0100