Per 1 juli 2020 moet u als werkgever aan uw werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.680 bruto per maand betalen. 

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2020 voor werknemers van 21 jaar en ouder:
€ 1.680,00 per maand   (januari 2020: € 1.653,60 per maand)
€    387,70 per week   (januari 2020: €    381,60 per week)
€      77,54 per dag   (januari 2020: €      76,32 per dag)

Minimumjeugdloon
Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon.

Minimumjeugdloon BBL
Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumbedragen.

Geen wettelijk minimumuurloon
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet.
Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Normale arbeidsduur
Normale arbeidsduur is de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een fulltime dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Meer informatie of heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met één van uw contactpersonen van Kab, wij helpen u graag.

Dit artikel is geschreven door Jannie Meuleman, salarisadministrateur

Bron: Fri, 08 May 2020 13:34:52 +0100