Heeft u in het verleden een bancaire financiering afgesloten? Grote kans dat er sinds het afsluiten niet meer naar de voorwaarden is gekeken. Wellicht is dit het juiste moment om dat wel te doen.
Tijdens het aangaan van de financiering zag uw onderneming er waarschijnlijk heel anders uit dan nu. Dit geldt hetzelfde voor de balansposities en kasstromen. Bij het afsluiten van de financiering zijn er op basis van onder andere de jaarcijfers, prognoses, ondernemersvaardigheden en brancheperspectief voorwaarden met de bank afgesproken. Zo is de rente vastgesteld en zijn er zekerheden bedongen door de financierder. 
De rente is niet alleen afhankelijk van de situatie op de financiële markten maar ook van de score die u heeft als ondernemer bij een financierder. Wanneer u een goed trackrecord heeft, zal u minder rente hoeven te betalen dan een startende ondernemer. Als u daarnaast bepaalde zekerheden kunt aanbieden dan heeft dat een positiever effect dan wanneer u deze niet heeft.
Als zekerheid wordt door een bank bij een B.V. vaak een borg van de directeur/eigenaar in privé gevraagd als er een tekort is aan tastbare onderpanden als inventaris, openstaande vorderingen of een bedrijfspand. Daarnaast wordt dit ook vaak verlangd vanuit een vorm van commitment van de ondernemer. 
Indien door onvoorziene omstandigheden de financiering niet terug betaald kan worden, de onderneming failliet gaat en de financierder na het uitwinnen van de bedongen zekerheden tekort komt, zal deze de borg aanspreken waarbij de ondernemer in privé aansprakelijk is en het tekort moet aanzuiveren. Dit is wel het laatste wat u als ondernemer wilt.
Waarom juist nu het gesprek aangaan?
Nu de economie groeit en er door menig ondernemer weer geld wordt verdiend, kan het lonen nu het gesprek met uw financierder aan te gaan. Gewapend met een bomvolle orderportefeuille, een sterk verbeterde kasstroom, positieve jaarcijfers en tussentijdse cijfers en goede solvabiliteit stapt u een stuk zelfverzekerder bij uw financierder binnen dan bij de aanvraag van uw financiering. Een mooi moment om te sparren of de score van uw onderneming is verbeterd waardoor het rentetarief naar beneden kan en de borgstelling verlaagd of zelfs geheel geschrapt kan worden. 
Of u nu kapper, bakker of transporteur bent, ook u smeedt ijzer wanneer het heet is!

 
Bron: Tue, 25 Jun 2019 12:36:09 +0100