De horeca kijkt met vertrouwen naar 2020. De consumentenbestedingen zullen naar verwachting op peil blijven en buitenlandse toeristen weten ons land nog steeds goed te vinden. Echter zijn er ook grote uitdagingen voor de branche. Het personeelstekort blijft een probleem, met hogere personeelskosten tot gevolg. Ook de inkoopkosten lopen relatief sterk op. Hoe ga je hier als horecaondernemer mee om? En welke kansen zijn er in 2020?

Uitdagingen
In 2020 krijgt de branche wat betreft personeel te maken met twee grote wijzigingen. 

Nieuwe cao horeca
Ten eerste is op 1 januari een nieuwe cao ingegaan, waarin een loonstijging van 3% is afgesproken. Tegelijkertijd zijn de minimumlonen die voor de horeca gelden, opgeschroefd met ongeveer 1,09% ten opzichte van eind 2019. 

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
Daarnaast is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Met de Wab veranderen vanaf 2020 de regels rond arbeidscontracten en ontslag, bedoeld om het gat tussen vast en flexibel personeel te verkleinen.

Kansen
Automatisering
Een kans voor de horecaondernemer ligt bij de automatisering. Dit is ook deels een oplossing voor het personeelsprobleem, echter wel beperkt ten opzichte van andere branches. De horeca is immers relatief arbeidsintensief. 

Volledig geautomatiseerde reserverings- en kassasystemen en een gedigitaliseerd bestelproces levert veel efficiency op. Je kunt ook denken aan een digitale menu- of wijnkaart, zodat gasten zelf aan tafel een bestelling kunnen plaatsen en er minder momenten zijn waarop het personeel daadwerkelijk aan tafel hoeft te komen. Als een snelle service binnen je concept past, is dit een goede innovatie. 

Er ontstaan ook nieuwe initiatieven om personeel te werven. Er zijn diverse horecaplatforms waarbij het gaat om zzp’ers. Met het oog op de Wab zouden deze platforms snel kunnen groeien. 

Data-analyses
Een andere kans voor horecaondernemers zijn data-analyses. Ondernemers die zich bezig houden met data kunnen de behoefte aan personeel voorspellen en de inzet beter afstemmen op piekmomenten. Daarnaast kan met data-analyse de inkoop nauwkeurig worden bepaald, of kan er worden gekozen een gerecht van de kaart te halen, omdat deze slecht loopt en/of zeer bewerkelijk is. Maar denk ook aan het bepalen van een efficiënte routing in de keuken.

Ook periodieke financiële analyses zijn een kans om snel te kunnen schakelen. Een dalende marge is direct inzichtelijk en hier kan meteen op worden gereageerd. Moet er anders worden ingekocht? Moet je om tafel met de leveranciers? Kan het keukenpersoneel alerter zijn op het restafval van producten? Bij een dalende drankomzet kan het personeel worden geïnstrueerd dit actief aan de tafel te verkopen. Periodiek inzicht in de cijfers is essentieel om direct te kunnen reageren.

Kortom genoeg uitdagingen en kansen voor horecaondernemers in 2020!

Bron: Thu, 20 Feb 2020 13:47:44 +0100