Heeft u recht op een of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) dan ontvangt u tussen 1 en 14 maart 2019 van het UWV een voorlopige berekeningen over het jaar 2018. 

In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen u als werkgever in aanmerking komt voor het lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV of het loonkostenvoordeel. 

1. Het lage-inkomensvoordeel (LIV);
U komt in aanmerking voor het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle volgende voorwaarden. Uw werknemer:
is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen;
had een gemiddeld uurloon tussen € 9,82 en € 12,29 in 2018
heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

2 Het jeugd-LIV;

U komt in aanmerking voor het jeugd-LIV als u een werknemer van 18 tot en met 21 jaar in dienst heeft of neemt en die voldoet aan de volgende 3 voorwaarden. Uw werknemer:
is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar;
heeft een gemiddeld uurloon dat valt binnen de volgende onder- en bovengrens: 

3. het loonkostenvoordeel (LKV).

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018 ter vervanging van de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. 
Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat dan om werknemers die: 

oudere werknemers met een uitkering; 
werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; 
werknemers met een arbeidsbeperking. (doelgroep)
werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.
Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig.
Omvang subsidie LKV

Bron: Thu, 28 Feb 2019 11:10:18 +0100