De maand december is alweer aangebroken, wat gaat de tijd snel! En wat is het wederom een bizar jaar geweest. Het coronavirus verspreidde zich nog steeds. De contactberoepen hebben lang niet kunnen werken en de winkels en horeca waren vanaf medio december 2020 gesloten. Ook hadden we een nieuw fenomeen: de avondklok. Een saaie tijd volgde, het is nogal wat om geen leuke dingen meer te kunnen doen! Persoonlijk mis ik de voorpret. Je dagen/weken kunnen verheugen op een uitje, etentje en/of vakantie. Het is niet vanzelfsprekend geweest dat alles door kon gaan afgelopen jaar. Nog steeds worden afspraken afgebeld in verband met een verkoudheid, hoesten etc.

Terugblik

Iedere ondernemer heeft te maken gehad met corona. Of het nu in negatieve of positieve zin is geweest. Veel ondernemers hadden te maken met onzekerheid. Wanneer mag ik weer werken, wat krijg ik aan tegemoetkomingen en wanneer kan ik de regelingen aanvragen. Bij de ondernemers die veel last hebben van  het coronavirus is de “rek” eruit zowel financieel als mentaal merk is steeds vaker.
Gelukkig gaat het bij heel veel bedrijven wel goed. Aan het eind van het jaar is tijd om de balans op de maken. Onderstaand overzicht kan u helpen bij de terugblik:

 1. Wat heb ik geïnvesteerd in 2021? Als deze investeringen onder de investeringsgrens zit van € 2.400 en er zijn nog investering nodig, doe
  dat in 2021 om recht te hebben op de kleinschaligheidsaftrek.
 2. Het is aan te raden milieu-investeringen uit te stellen tot 2022, de aftrekpercentages zijn verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar 27%,
  36% en 45%.
 3. Denk aan het afdragen van het BTW privé gebruik in de aangifte van de maand december en/of 4e kwartaal 2021.
 4. Maak een schatting van uw winst. Vergelijk dit met de winst die is verwerkt in uw voorlopige aanslag inkomsten- en/of
  vennootschapsbelasting van 2021. Is de winst veel hoger? Vraag dan een aanvullende voorlopige aanslag aan. Daarmee kunt u
  belastingrente voorkomen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt 4% ( tot 31 december 2021; daarna 8%) en voor
  de overige belastingen 4%. Tot 30 juni 2022 bedraagt de invorderingsrente 0,01%. Na 1 juli 2022 gaat het percentage naar 1%, op 1
  januari 2023 naar 2% om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.
 5. Bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting is het noodzakelijk om te weten (bij IB ondernemers) of er minimaal 1.225 uren zijn
  gewerkt in de onderneming om de aftrek te kunnen claimen voor de zelfstandigenaftrek. Voor de periode 1 januari 2021 tot juli 2021 mag
  u er vanuit gaan dat u ten minste 24 uur aan uw onderneming heeft besteed (corona-maartregel).
 6. Bent u voornemens de onderneming te staken. Wellicht kunt u de stakingswinst omzetten in een lijfrente, waardoor u directe afrekening
  voorkomt. Raadpleeg uw adviseur!
 7. Heeft uw partner meegewerkt in de onderneming. Is een arbeidsbeloning een optie? Deze is aftrekbaar van de winst, maar belast voor de
  inkomstenbelasting voor de ontvangende partner.
 8. De ondernemers die vennootschapsbelasting betalen over de winst betalen vanaf 2022 minder vennootschapsbelasting. Het tarief van
  15% wordt in 2022 berekend tot een bedrag ad € 395.000 (2021: € 245.000). Indien u winsten kunt uitstellen kan dat voordelig zijn.
 9. Heeft u als DGA een hoge en/of oplopende rekening-courant? Deze kan afgelost worden middels een dividenduitkering. Dit kan in 2021
  tegen een tarief van 26,9%. De balanstest en uitkeringstoets moet wel uitwijzen dat dit mogelijk is.
 10. De vrije ruimte van de werkkostenregeling is in 2021 net als in 2020 verhoogd. Tot een loonsom van € 400.000 is 3% vrije ruimte
  beschikbaar en over het meerdere nog eens 1,18%. Wilt u uw werknemers extra belonen, dan zijn er wellicht nog mogelijkheden om dit
  belastingvrij te doen.

Dit zijn natuurlijk punten waar u naar kunt kijken als er voor uw onderneming nog toekomst is. Twijfelt u hierover omdat u niet meer weet hoe uw financiële situatie er momenteel uit ziet? Raadpleeg dan uw adviseur, als u financieel het overzicht kwijt bent kan dat veel stress veroorzaken.

Rest mij u een fijne en gezellige feestmaand toe te wensen!

Annet Ekhardt - Accountant

Annet Ekhardt, adviseur MKB

Kom met mij in contact
Ontmoet het hele team