Home/Formeel recht

Formeel recht

Bezwaarschrift in vreemde taal

30 juni 2022|Formeel recht|

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een vreemde taal is gesteld, moet zorgen voor een Nederlandse vertaling als dat voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is.

Ga naar de bovenkant