Overige heffingen

Parkeren bij laadpaal

8 september 2022|Overige heffingen|

Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting heffen. In deze wet wordt onder parkeren verstaan het doen of laten staan van een voertuig op voor het openbaar verkeer toegankelijke terreinen of weggedeelten, waarop dit niet ingevolge

Ga naar de bovenkant