Maandag 1 juni 2020 zijn de terrassen weer geopend, al dan niet met de nodige voorzorgsmaatregelen tegen corona. Vanaf dat moment mogen ook weer mixdranken worden geschonken op het terras.

Bent u op de hoogte van de btw-regels bij de verkoop van mixdranken?
Uit ervaring blijkt dat niet iedere horecaondernemer op de hoogte is van de btw-regels voor mixdranken. Over het algemeen wordt gesteld dat de mixdranken onder het hoge btw-tarief vallen. Weet u dat u hier mogelijk teveel btw afdraagt aan de Belastingdienst?

Wat valt onder het hoge btw-tarief en wat valt onder het lage btw-tarief?
Het is duidelijk dat non-alcoholische dranken onder het lage btw-tarief vallen en dat alcoholische dranken onder het hoge btw-tarief vallen. Hier gelden overigens een aantal uitzonderingen. Onder het lage btw-tarief vallen ook de onderstaande alcoholische dranken:
–    Bier en biermengsels met 0,5% alcohol of minder;
–    andere dranken met 1,2% alcohol of minder.

Onder welk btw-tarief vallen mixdranken?
Voor mixdranken geldt dat indien de verkoopprijs van de dranken in ongemixte vorm gelijk is aan de verkoopprijs van de gemixte vorm, dat voor beide ‘separate’ dranken een verschillend btw-tarief geldt. 

Voorbeeld: U verkoopt in gemixte vorm een gin-tonic voor de prijs van € 8. Indien u deze dranken separaat verkoopt in ongemixte vorm en de verkoopprijs van de gin is € 5 en de verkoopprijs van de tonic is € 3, samen ook € 8, dan mag u ze afrekenen alsof de samengestelde dranken afzonderlijk verstrekt. Voor de gin brengt u het hoge btw-tarief in rekening en voor de tonic brengt u het lage btw-tarief in rekening. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan geldt het hoge btw-tarief voor de gehele mixdrank.

Dit artikel is geschreven door Danny Korenhof, accountant. 
 

Bron: Thu, 04 Jun 2020 12:16:06 +0100