Ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting (zoals eenmanszaken, firmanten in een vennootschap onder firma of maten in een maatschap) hebben recht op de ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de oudedagsreserve) als men voldoet aan het urencriterium. (tenminste 1.225 uren per kalenderjaar). 

Minder of geen werkzaamheden
Het is denkbaar dat ondernemers door de coronacrisis minder of geen werkzaamheden voor hun onderneming(en) kunnen verrichten. Hierdoor kan het voor ondernemers lastig zijn om aannemelijk te maken dat aan het urencriterium is voldaan.

Dit zou tot gevolg hebben dat deze ondernemers voor het jaar 2020 niet in aanmerking komen voor de ondernemersfaciliteiten.

Om deze ondernemers tegemoet te komen geldt een goedkeuring voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020. Verondersteld wordt dat u in deze periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed, ook al is dat niet werkelijk het geval geweest. 

Bijzondere gevallen
Er geldt tevens een dergelijke goedkeuring voor ondernemers voor de inkomstenbelasting die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en voor seizoensgebonden ondernemers.

Voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte ondernemers geldt wettelijk gezien een minimaal aantal uren van 800. Voor deze ondernemers wordt verondersteld dat zij in de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 ten minste 16 uur per week aan hun onderneming hebben besteed.

In geval van seizoensgebonden ondernemers waarvan de piek van de werkzaamheden ligt in de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 is er de goedkeuring dat zijn mogen uitgaan van het aantal uren in de piekperiode van 2019.

Het idee achter de hiervoor beschreven goedkeuringen is dat ondernemers die normaliter voldoen aan het urencriterium, ook ondanks de coronacrisis aan het urencriterium kunnen voldoen.

Dit artikel is geschreven door Lars Tönis, belastingadviseur.

Bron: Tue, 06 Oct 2020 09:23:01 +0100