De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. 

Door de veranderingen in de arbeidsmarkt is en wordt een leven lang ontwikkelen (LLO) steeds belangrijker. Door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd moeten werknemers langer doorwerken. En door de technologische ontwikkelingen veranderen banen heel snel.
Het is voor zowel werkgevers als werknemers belangrijk om hierop (op tijd) in te springen. 

De SLIM-subsidie

Ondernemingen die investeren in LLO kunnen vanaf 2 maart 2020 de SLIM-subsidie aanvragen.

SLIM is gericht op het inzichtelijk maken van en invulling geven aan de benodigde competenties voor de toekomst. Welke kennis en expertise wordt verwacht van de organisatie en haar werknemers?

Subsidiabele activiteiten

Doorlichten van een organisatie, resulterend in een opleidings- of ontwikkelingsplan
Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladvies voor werknemers
Ontwikkelen van een methode die de medewerkers stimuleert om hun kennis, ervaring en beroepshouding te ontwikkelen
Aanbieden van praktijkleerplaatsen in het kader van een (deel van een) beroepsopleiding in derde leerweg MBO

Subsidiebedragen

Kleine onderneming 80%               max. €   24.999
Middelgrote onderneming 60%               max. €   24.999
Samenwerkingsverbanden 60%               max. € 500.000
Grootbedrijf 60%               max. € 500.000

Voor wie:
MKB
Grootbedrijf: 
Landbouw
Horeca
Recreatie

Openstellingen
MKB: 2 t/m 31 maart 2020 en 1 t/m 30 september 2020
Samenwerkingsverbanden/grootbedrijven: 1 april t/m 30 juni 2020

Graag vertellen we jullie meer over deze regeling en de mogelijkheden. Jullie kunnen daarvoor contact met ons opnemen zodat we een afspraak in kunnen plannen.

 

Bron: Wed, 12 Feb 2020 08:45:38 +0100