In mijn vorige blog heb ik het gehad over hoe u uw bedrijfsmodel inzichtelijk kan maken door middel van het Business Model Canvas. In deze blog wil ik het gaan hebben over mogelijke verbeteringen van het verdienmodel, waardoor u als ondernemer meer waarde kan creëren voor uw klanten.

Van product naar een terugkerende dienst

Als ondernemer wilt u inspelen op wat er in de markt speelt, de producten die u aanbiedt helpen de klant bij een bepaalde vraag. Zo kan u op de vraag inspelen door het verkopen middels een verdienmodel, waarbij het eigendom van het product overgaat naar de nieuwe eigenaar. Hierbij hebt u in beperkte mate een relatie met de klant. Door het product op een dusdanige manier aan te passen, dat het mogelijk is om deze als een terugkerende dienst aan te bieden. Op deze manier maakt het verkopen van een product plaats voor het verhuren van een product. De klant helpt u zo met zijn vraag en op deze manier kan u een duurzame relatie opbouwen.

Naar het nieuwe digitaal

In maart 2020 kwam Nederland in een lockdown terecht vanwege de coronapandemie. Hierdoor hebben veel ondernemingen een verandering gemaakt in de eigen manier van werken. Medewerkers gingen meer thuiswerken en er kon meer op afstand worden overlegd. Een digitaal businessmodel kan op verschillende manieren worden aangeboden aan de klanten. Zo kan er gekozen worden voor een gratis abonnement en een betaald premiumabonnement. Wanneer een klant het abonnement heeft afgesloten, is het belangrijk om de klant verbonden te houden. Door middel van klantervaringen en het volgen van klantgedrag, kunnen klantgegevens worden geanalyseerd. Dit om te beoordelen of de klanten nog tevreden zijn over het product. Door focus te leggen op het gebruik van digitale technieken, leert u hoe u optimaal gebruik kan maken van deze ontwikkelingen en kunt u meer waarde creëren voor uw klanten.

Het circulaire businessmodel

Het doel van een circulair businessmodel is om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de middelen die worden gebruikt en dit niet te verspillen. Zo worden gezonde winstmarges gecreëerd en wordt een positieve bijdrage geleverd aan de maatschappij en het milieu. Bij een circulair businessmodel worden de bedrijfsactiviteiten losgemaakt van de gebruikte middelen. De gebruikte middelen kunnen niet oneindig worden gebruikt, deze zullen een keer op raken. Bij het circulaire businessmodel wordt tijdens het productieproces zoveel mogelijk gereduceerd. Belangrijk hierbij is om u voortdurend af te vragen hoe een bepaald product circulair kan worden gemaakt? Uiteindelijk is er een hoogwaardig product ontworpen dat milieuvriendelijk kan worden geproduceerd.

Een verbetering maken in uw businessmodel vraagt ook het nodige van de organisatie, zo is het belangrijk om een duidelijke visie richting de toekomst te hebben. Zo kan een verbetering van het businessmodel in gang worden gezet, wanneer u weet wat de huidige stand van zaken is. Het is goed om met enige regelmaat te kijken hoe uw huidige businessmodel is ingericht en waar er mogelijkheden zijn voor een verbetering. Neem gerust contact met ons op om eens samen te kijken naar uw businessmodel, wij helpen u hier graag bij.

Stijn de Vries, Assistent Accountant

Stijn de Vries - Assistent Accountant