Nee helaas niet, de besmettingen gaan nog door. Helaas zit ik zelf ook in de staart van de pandemie. Maar de maatschappij gaat wel weer open. Voor veel sectoren die de afgelopen twee jaar deels, gedeeltelijk of tijdelijk dicht waren lijkt het erop dat alles weer wordt als vóór de pandemie. Weliswaar zijn er nog enkele beperkingen als het sluiten van de nachthoreca om 1:00 uur en voor festivals en grote evenementen (500+ personen) heb je een 1G nodig. De reisbranche is afhankelijk van buitenlandbeleid en er zijn vast nog andere bedrijven die “last” blijven houden van de corona. 

Maar zijn met het openen van de maatschappij de problemen voorbij? Helaas niet! Veel (horeca)ondernemers kampen met personeelstekorten. Veel personeel heeft de afgelopen jaren ander werk gevonden en het is de vraag of zij terugkeren naar hun oude werkgever. Naast personeelsgebrek zijn er nog de financiële gaten. Corona heeft bij sommige ondernemers behoorlijke gaten geslagen in de liquiditeit. De eindafrekeningen van de eerste NOW en TVL regelingen zijn ingediend. Voor de latere NOW en TVL moeten de eindafrekeningen nog definitief ingediend worden en in sommige gevallen moet er (fors) terugbetaald worden. Tot slot zijn er nog de uitgestelde belastingen waarvan sommige ondernemers gebruik hebben gemaakt.

Voor deze ondernemers zijn de zorgen dus nog lang niet voorbij. Kunnen zij met minder personeel de omzetten van voor de Corona weer halen? Kunnen zij voldoen aan alle betalingsverplichtingen en het terugbetalen van de NOW, TVL en/of belastingen?

Wij kunnen u, als ondernemer, hierbij helpen en op basis van actuele cijfers een liquiditeitsprognose opstellen. Wij kunnen dus samen met de ondernemer bekijken welke ruimte er is om NOW, TVL en belasting terug te betalen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om afspraken re maken met UWV en belastingdienst over het betalen in termijnen zodat de liquiditeit niet in gevaar komt.

We hebben de hobbel van de afgelopen twee jaar genomen, laten we samen ook de laatste hobbel nemen en hopen dat een lockdown nooit meer terugkomt.