Wat houdt een eindejaarsgesprek tussen u en uw accountant/adviseur in en is het ook voor u interessant?

Onderwerpen

Maar eerst de inhoud van zo’n eindejaarsgesprek. Dit kan heel divers zijn. Het belangrijkste is om samen bewust stil te staan hoe uw onderneming er voor staat. Dit kan op vele gebieden zijn:
•    Financieel
•    Fiscaal
•    Personeel
•    Toekomst
•    Privé

Financieel

Inmiddels zijn we alweer ruim driekwart jaar onderweg. Een mooi moment om te kijken, waar sta ik tot nu toe met mijn onderneming op basis van de laatste (interne) cijfers? Wat is nog de doelstelling voor de resterende maanden van dit jaar? En wat is hiervoor nodig om deze doelstellingen te behalen?
Maar ook om te kijken of bepaalde balansposities opgeschoond kunnen worden. Denk daarbij aan het aflossen van onderlinge rekening-courantverhoudingen tussen de besloten vennootschappen of privé, wel of niet middels dividenduitkeringen. Hiervoor dienen namelijk voor het einde van het boekjaar de notulen van de Algemene Vergadering en het bestuur opgesteld/getekend te zijn om het nog in dit boekjaar te mogen verwerken. Ook kan gedacht worden aan het optimaliseren van de diverse ratio’s, bijvoorbeeld ten behoeve van de bank.

Fiscaal

Maar ook welke (fiscale) wijzigingen komen eraan? Moet ik hier nog voor het einde van dit boekjaar actie voor ondernemen? Of waar kan ik nog fiscaal voordeel behalen, bijvoorbeeld door (geplande) investeringen naar voren te halen of juist (deels) door te schuiven naar volgend jaar? Projecten nog wel/niet in 2022 af te ronden (indien mogelijk) om een tariefsvoordeel te behalen in de vennootschapsbelastingsfeer? Maar ook om te kijken of de voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting nog in lijn liggen met de winstverwachtingen.

Personeel

In de huidige tijd van schaarste van personeel kun je kijken naar hoeveel ruimte er nog is om binnen de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR). Om zo middels onbelaste verstrekkingen/giften het personeel extra te belonen/waarderen en ze zo aan de onderneming te binden.

Toekomst

Waar wil ik naar toe met mijn onderneming? (Liquiditeits)begrotingen opstellen voor het komende jaar/jaren (worst case en best case-scenario’s). Bedreigingen en kansen in de markt in kaart brengen.

Privé

Is uw financiële planning bijgewerkt op basis van de huidige situatie/actuele cijfers en moet hier nog op bijgestuurd worden? Hoe wilt u uw privé vermogen beleggen/investeren?
Maar denk hierbij ook aan andere zaken, zoals uw (levens)testament. Het is goed om deze eens in de 5 jaar tegen het licht te houden en te bekijken of hetgeen vastgelegd is ook nog steeds met uw wensen overeenkomt. Of als u ze nog niet heeft op te gaan stellen.

Kortom

Bedenk wat u graag met ons zou willen bespreken en plan samen met uw accountant/adviseur een moment in. De praktijk leert ons dat dit voor beide partijen als waardevol wordt ervaren en vaak mooie resultaten voor u oplevert. Al pratend komen wij samen op de voor u relevante uitdagingen met de mogelijke oplossingen.
Zo bent u gelijk weer klaar voor het nieuwe jaar!

Patrick Ankersmid accountant

Patrick Ankersmid, Senior Adviseur MKB

Kom met mij in contact
Ontmoet het hele team