Nederland kent een aantal wettelijke vormen van verlof. Als vader of partner in loondienst heeft de werknemer recht op de volgende wettelijke verlofregelingen, voor zover van toepassing.

Vanaf 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking.

De invoering van deze wet geeft werkende ouders meer mogelijkheden voor de verdeling van werk en zorgtaken. Extra tijd samen met je pasgeboren kind is heel belangrijk. U, als werkgever, zult merken dat wanneer het met een werknemer privé goed gaat het op zakelijke gebied ook beter gaat. 

Betaald ouderschapsverlof

Werknemers die een kind krijgen, hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op maximaal negen weken deels betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind. De vergoeding bedraagt 50% van het brutoloon, met een maximum van € 158,- per dag. De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van de wetswijziging een motie aangenomen om het percentage te verhogen naar 70% van het brutoloon. (Let op: dit is nog niet definitief)

Het doorbetaalde verlof hoort bij het al bestaande (onbetaalde) ouderschapsverlof van 26 weken. Naast de negen weken betaald verlof blijven er nog 17 weken onbetaald verlof over binnen de acht jaar. Ouderschapsverlof kan in overleg met de werkgever gespreid worden opgenomen.
De uitkering moet worden aangevraagd bij het UWV.

De wet heeft geen specifiek overgangsrecht voor dit verlof. Dat betekent dat iedereen die op 2 augustus 2022 aan de voorwaarden voldoet, recht heeft op de uitkering!

Voorbeeld 1
Geboortedatum van het kind is 5 januari 2022. De werknemer voldoet op 2 augustus 2022 aan de voorwaarden met als voorwaarde dat hij zijn recht op onbetaald ouderschapsverlof van 26 weken nog niet volledig heeft gebruikt. Tot 5 januari 2023 kan er betaald ouderschapsverlof opgenomen worden. Wanneer op 5 januari 2023 nog niet alle verlofweken zijn opgenomen, zal UWV geen uitkering meer verstrekken.

Voorbeeld 2
Geboortedatum van het kind 1 augustus 2021. Het kind is geboren een jaar voordat de nieuwe wet is ingegaan. Er is geen recht op betaald ouderschapsverlof.

Wat zijn de overige verlofvormen:

Vrij voor bevalling partner
Dit is calamiteitenverlof of kortverzuimverlof. Het salaris wordt doorbetaald tijdens dit verlof.

Geboorteverlof
Wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Als partner heeft men recht op 1 werkweek geboorteverlof als zijn vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of men fulltime of parttime werkt. Dit wordt door de werkgever doorbetaald. Dit verlof dient binnen 4 weken na de bevalling opgenomen te worden

Aanvullend geboorteverlof

Dit is voor partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken en dient binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opgenomen te zijn. De uitkering is 70% van het dagloon. Dit wordt berekend over het loon van een jaar ervoor (referte jaar). In overleg met de werkgever wordt het verlof opgenomen. Bijvoorbeeld: 5 weken achter elkaar of flexibel over 6 maanden. De aanvraag dient door de werkgever bij het UWV gedaan te worden. Afhankelijk welke cao er van toepassing is, kunnen er afspraken zijn gemaakt over een mogelijke aanvulling bovenop de 70% uitkering via het UWV.

Ouderschapsverlof

Werknemer heeft recht op 26 keer het aantal uren dat men per week werkt en kan dit verlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Voor elk kind heeft men recht op ouderschapsverlof en kan voor meerdere kinderen tegelijk worden opgenomen. Bij een tweeling heeft men recht op 2 keer ouderschapsverlof. Dit moet wel 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever worden aangevraagd. Ouderschapsverlof is onbetaald verlof. Hierover bouwt men dus ook geen vakantie op.

Wilt u meer weten over de verschillende verlofvormen, aarzel  niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag met alle vragen rondom verlof van zowel de vader/partner als de moeder.

Manager salaris en advies

Petra Klein Rot, Manager Salaris & Advies