U kent ze wel, de kleine lettertjes. En ze heten niet voor niets kleine lettertjes. Hoewel het helemaal niet nodig is om kleine lettertjes te gebruiken (integendeel, grotere letters komt de leesbaarheid ten goede) wordt een klein lettertype gebruikt om zoveel mogelijk tekst op een pagina kwijt te kunnen. Tekst die (mede daarom) vaak niet wordt gelezen en vaak achteloos terzijde wordt geschoven. In het digitale tijdperk hebben we niet te maken met de beperkingen van een aantal letters op een pagina en kunnen ook grote letters voor de kleine lettertjes worden gebruikt.

Wat staat er dan in die kleine lettertjes?
In de kleine lettertjes staan de algemene voorwaarden die een onderneming hanteert en die, mits op een juiste wijze beschikbaar gesteld, onderdeel uitmaken van de overeenkomst die de gebruiker van de algemene voorwaarden met zijn wederpartij aangaat. Ze maken dus een onderdeel uit van het totale pakket aan afspraken die tussen partijen geldt en zijn wat dat betreft net zo belangrijk als de bijvoorbeeld de prijs of het moment van aflevering.

Door middel van het gebruik van algemene voorwaarden wordt voorkomen dat veelvoorkomende, voor de gebruiker min of meer standaard, afspraken apart in een overeenkomst moeten worden opgenomen. Hierbij valt onder meer te denken aan het inperken of uitsluiten van aansprakelijk, het opnemen van betaaltermijnen of de termijn waar binnen gereclameerd kan worden. Uiteraard zijn er nog veel meer onderwerpen die in algemene voorwaarden aan de orde gesteld kunnen worden. 

Beroep op algemene voorwaarden
Vaak wordt getwijfeld of een beroep op algemene voorwaarden wel stand houdt. Om daadwerkelijk van nut te kunnen zijn en een geslaagd beroep op de algemene voorwaarden te kunnen doen is het in de eerste plaats van belang dat de algemene voorwaarden passen bij de gebruiker. Het intypen van de zoekterm ‘algemene voorwaarden’ in Google levert een onnoemelijke hoeveelheid hits op. In veel gevallen wordt dan gekozen voor die algemene voorwaarden die op het oog er goed uitzien, Een mooie lay-out, (toch) kleine lettertjes en strak in kolommen op de pagina weergegeven. Of er wordt juist gekozen voor algemene voorwaarden die door een branchegenoot worden gebruikt. In veel gevallen wordt ook gebruik gemaakt van standaard algemene voorwaarden afkomstig van een branche-organisatie. Daar hoeft niets mis mee te zijn, maar zijn dit ook daadwerkelijk de algemene voorwaarden die je voor je eigen onderneming van toepassing wil laten zijn. Dekt de vlag in voldoende mate de lading? 

Als algemene voorwaarden niet voldoende passen bij de wijze waarop je je onderneming wilt drijven, dan bestaat het risico dat algemene voorwaarden niet (juist) worden gehanteerd. Of dat ze te laat of op een onjuiste wijze beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld nadat de opdracht al is verleend, of op de achterzijde van de factuur. Of ze worden wel gebruikt, maar niet nageleefd. Uiteraard  hebben algemene voorwaarden dan geen enkel nut en zal het niet verbazen dat bij een geschil een rechter de algemene voorwaarden buiten beschouwing zal gelaten, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Algemene voorwaarden hebben wel degelijk nut, mits deze passen bij de onderneming van de gebruiker en op een juiste wijze aan de wederpartij beschikbaar worden gesteld. Het is dan echt niet nodig dat onleesbaar kleine lettertjes worden gebruikt om het lezen te ontmoedigen. 

Meer weten over het gebruik en het opstellen van algemene voorwaarden? 
Neem dan contact op met een van onze juristen. Zij denken met u mee en helpen u graag. 

Dit artikel is geschreven door Gertjan Beumer, jurist.
 

Bron: Thu, 03 Sep 2020 16:06:35 +0100