Dit artikel hebben wij eerder geplaatst; echter blijkt dat dit toch weer actueel is. Door de krapte op de arbeidsmarkt willen de maximum arbeidstijden en de rusttijden nog wel eens vergeten worden. Maar hoe zit het nu precies?

Hoeveel uur mag een medewerker per dienst werken binnen een horecabedrijf? Hoe zit het met het doorbetalen van (rook)pauzes in de horeca?
Hoeveel pauze moet er worden aangeboden? Alle regels rondom werk- en rusttijden zetten we op een rijtje; inclusief de regels voor de jeugd.

Mag bij een arbeidsovereenkomst van 38 uur, in het hoogseizoen weken gewerkt worden van 60 uur en in de rustige periodes weken van 18 uur?
Ja, dit mag. Werkgevers mogen plussen en minnen, maar ‘met mate’. 

Werktijden horeca: de maximale arbeidstijd

Per dienst mag een medewerker van 18 jaar of ouder maximaal 12 uur (inclusief overwerk) werken; maximaal 60 uur in de week. Structureel mag dit niet. In elke periode van 4 weken mag er gemiddeld 55 uur per week worden gewerkt. In elke periode van 16 weken mag er gemiddeld 48 uur per week worden gewerkt.
Als werkgever betaal je het aantal uren dat in het contract staat en je houdt de plus- en/of min-uren bij.

Rusttijden volwassen horecamedewerker

Per dag heeft een medewerker recht op 11 uur aaneengesloten rust. Deze rusttijd mag één keer in elke periode van 7 dagen worden ingekort tot 8 uur aaneengesloten, mits dit noodzakelijk is in verband met de aard van de arbeid of bedrijfsomstandigheden. In iedere aaneengesloten periode van 7 dagen van 24 uur heeft je medewerker recht op een onafgebroken rusttijd van 36 uur.

Pauze volwassen horecamedewerker

Een medewerker heeft recht op een pauze van 30 minuten indien er meer dan 5,50 uur per dienst wordt gewerkt. Indien hij/ zij per dienst meer dan 10 uur werkt, dan moet het werk onderbroken worden door een pauze van 45 minuten; deze pauze kan worden opgesplitst in perioden van 15 minuten.

Moet je de pauze van medewerkers doorbetalen?

In de meeste horecabedrijven wordt er naast de reguliere ‘eetpauze’ regelmatig door medewerkers een sigaretje gerookt of koffie gedronken. Is het verplicht om deze pauze door te betalen? Voor de koffie- en rookpauzes bestaan geen verplichtingen. Wel is het verstandig dit mee te nemen in het Huishoudelijk Reglement (afspraken hieromtrent zijn van belang; ook naar collega’s die niet roken!). Een pauze van 15 minuten of langer hoef je niet door te betalen. Een pauze van 15 minuten is geen pauze en komt voor rekening van de werkgever.

Werktijden op zondag

In de CAO Horeca is er geen minimumaantal zondagen vastgesteld waarop geen arbeid verricht wordt. Een werknemer werkt alleen op 40 of meer zondagen in elke periode van 52 aaneengesloten weken als hij daarmee per geval instemt. Let op! Dit geldt voor medewerkers van 18 jaar en ouder. Er bestaan aparte regels voor kinderen en jeugdige medewerkers.

Arbeidstijdenwet jeugdigen en kinderen

Een persoon die jonger is dan 16 jaar is volgens de Arbeidstijdenwet (ATW) een kind; 16- en 17-jarigen worden jeugdigen genoemd. Op slechts beperkte tijden mogen kinderen werkzaamheden in horeca verrichten.
•    13- en 14-jarigen mogen beperkt werken. Tijdens schoolweken mag men minder werken dan in vakantieweken. Daarbij mogen zij niet op zondag werken, net zo min als op de dagen waarop zij naar school gaan.
•    Als 15-jarige mag men buiten schooltijd en in de vakanties werken, maar zij moeten zich wel aan de regels voor werktijden en rusttijden houden. Zondag werken? Alleen onder voorwaarden. Er gelden aparte regels als men volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de leerplicht heeft: dan mogen zij ook tijdens (een deel van de) schooltijd werken. Let op! De tijd dat zij op school zijn, telt ook mee als arbeidstijd.
•    Medewerkers van 16 en 17 jaar mogen zowel op zaterdag als zondag werken, mits er op de vrijdag ervoor of de maandag erna geen schooltijd is. Ook hier geldt dat schooltijd meetelt als arbeidstijd. Deze jongeren moeten minstens 13 van de 52 zondagen vrij hebben.

Overzicht werktijden horeca voor jeugdigen en kinderen

Inspectie SZW?

De inspectie SZW voert regelmatig op eigen initiatief controle uit of de regels voor werktijden worden nageleefd. Als horecawerkgever ben je dan ook verplicht om de werkelijke werk- en rusttijden van je werknemers te registreren, ten behoeve van het toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen. Het is voor werkgevers belangrijk om de arbeidstijdenwetgeving goed na te leven. Doe je dit niet als werkgever? De boetes kunnen oplopen tot duizenden euro’s.
Voor werkgevers geldt dat het belangrijk is om arbeidstijdenwetgeving goed na te leven, omdat de boetes kunnen oplopen tot duizenden euro’s als de werkgever dat niet doet.

Bronnen: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, KHN, Rijksoverheid, Horeca cao

Ellen Mokkink, Salarisadministrateur