Ik was voornemens geen blog te schrijven waar het woord corona in voorkwam, maar aangezien dit virus nog dagelijks ons leven beïnvloedt, sta ik er toch nog bij stil. Want betekent het openingsplan licht aan het einde van de tunnel?

Overheidssteun in verband met corona

Als u de termen TOGS, NOW, TVL en TOZO kent dan heeft u waarschijnlijk te maken gehad met de gevolgen van het coronavirus. Want deze regelingen zijn voor ondernemers die een flinke terugval in omzet hebben wegens het coronavirus. Bij de TVL en de NOW-regelingen is sprake van een voorschot (80%) en een afrekening (restant). Elke aanvraagperiode dient er opnieuw een voorschot aangevraagd te worden. Na de aanvraag wordt het voorschot na enkele weken ontvangen en enkele maanden later volgt de afrekening. Een flinke doorlooptijd waardoor er liquiditeitskrapte kan ontstaan, omdat niet iedere ondernemer nog reserves heeft. Het is niet altijd duidelijk wanneer er nog geld ontvangen wordt of wanneer er terugbetaald moet worden. Hoe krijg u dat inzicht?

Inzicht in administratie

Een goed stuurmiddel om inzicht te krijgen in uw financiële positie is het opstellen van een exploitatie- en een liquiditeitsprognose. Voordat het nieuwe jaar begint is het een mooi moment om vooruit te kijken. Wat is uw doel, hoe kan u dit realiseren en welke omzet en kosten verwacht u per maand?  Dit alles wordt uitgewerkt in een prognose. Het eindresultaat geeft inzicht in de verwachte winst. Deze prognose kan in het boekhoudpakket geïmporteerd worden, zodat u uw inschattingen kunt vergelijken met het behaalde resultaat. Is het resultaat beter, dan is dat een mooie opsteker en geeft voldoening. Is het resultaat slechter en wordt dit veroorzaakt door beïnvloedbare factoren? Dan zie ik de ondernemers in de actiemodus gaan om deze oorzaak te elimineren. Door snel te reageren kan de tegenvaller beperkt blijven.

Dashboard

De meeste boekhoudpakketten hebben een dashboard. Dit dashboard laat op eenvoudige wijze zien (in grafieken en getallen) wat uw omzet, kosten, resultaat, openstaande debiteuren, bankstanden en openstaande crediteuren zijn in vergelijking met het voorgaand jaar. Dit dashboard is begrijpelijk voor iedere ondernemer, geeft inzicht en is een mooie tool om te overleggen met uw adviseur.

Hoe nu verder?

Vanuit de geprognotiseerde exploitatie- en liquiditeitsprognose kan beoordeeld worden of u in staat bent om de schuldenlast aan de Belastingdienst/UWV die u in de coronatijd heeft opgebouwd kunt afbetalen. Wat betekent dit de komende 36 maanden voor uw liquiditeit? Een periode van 36 maanden mag u gebruiken om de belastingschulden en de schuld inzake te veel ontvangen NOW terug te betalen. Is uw bedrijf nog in staat om de schulden af te betalen? In welke periode krijgt u geld vanuit de afrekeningen van de TVL/NOW? Waar kunt u dit extra geld het beste aan besteden om op goede voet te blijven met uw schuldeisers? Kunt u het vakantiegeld nog betalen aan uw werknemers of moet u hen vragen om één of twee maanden geduld te hebben, omdat u het geld niet heeft, maar wel na ontvangst van de afrekening van de TVL? Mag u uw medewerkers wel vragen om het vakantiegeld later te ontvangen? Allemaal dilemma’s die in de liquiditeitsprognose verwerkt kunnen worden en u inzicht geeft in mogelijke tekorten. Uit dit overzicht zal ook blijken of uw bedrijf levensvatbaar is. Of is het beter om te denken aan stoppen, hoe moeilijk dat ook is. Wat komt er allemaal op u af als u besluit te stoppen?

Kortom allemaal zaken om over na te denken nu er licht is aan het einde van de tunnel. Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u altijd contact met mij of één van mijn collega’s opnemen. Wij adviseren u graag.

Dit artikel is geschreven door Annet Ekhardt, Adviseur MKB.