Indien u een voorschot van de Tegemoetkoming Vaste Lasten over de periode 1 juni t/m 30 september heeft ontvangen, moet u voor 1 april 2021 reageren op een verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor deze datum moet u de werkelijke omzet over het bovengenoemde tijdvak doorgeven. Vergeet u dit door te geven of stuurt u geen bewijsstukken mee dan moet de gehele tegemoetkoming terugbetaald worden!

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Eén van de steunmaatregelen van de overheid tijdens de huidige coronacrisis is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Met deze regeling helpt de overheid bedrijven bij het kunnen blijven voldoen van hun vaste lasten. De regeling wordt uitgevoerd door de RVO. De regeling is ingegaan per 1 juni 2020 en de eerste aanvraagperiode bestond uit 4 maanden, 1 juni t/m 30 september 2020. De regeling is verlengd en loopt nu tot 30 juni 2021 in tijdvakken van drie maanden gelijk aan de kalenderkwartalen. Elke periode moet een nieuwe aanvraag worden ingediend, deze wordt dus niet automatisch verlengd. De TVL is beschikbaar voor nagenoeg alle ondernemers die voor 15 maart 2020 zijn gestart en voor specifieke sectoren zoals non-food detailhandel geldt extra steun.

Berekening en aanvraag

De berekening van de TVL is als volgt:

Te ontvangen subsidie = omzetverlies x vastgesteld aandeel in vaste lasten x subsidiepercentage.

De basis is het omzetverlies dat uw onderneming heeft geleden of verwacht te gaan lijden in het tijdvak, afgezet tegen hetzelfde tijdvak in 2019. De omzet wordt gebaseerd op de aangiften omzetbelasting in het tijdvak. U krijgt op basis van uw SBI-code een vast percentage vergoed als vaste lasten over uw omzetdaling. Deze uitkomst wordt vermenigvuldigd met een vastgesteld subsidiepercentage, welke 50% bedraagt over het eerste tijdvak. Van dit bedrag ontvangt u 80% vooraf. Als achteraf blijkt dat het omzetverlies gelijk is aan wat u had ingeschat, ontvangt u de resterende 20%. Is het omzetverlies minder dan moet u terugbetalen, waarbij € 500 de ondergrens is. Is het omzetverlies hoger dan verwacht dan krijgt u naast de 20% nog een aanvullend bedrag.

Aanvragen kan via de website van de RVO met DigiD of Eherkenning, afhankelijk van de ondernemingsvorm. Kab heeft van veel relaties met Eherkenning een machtiging intermediair waarmee wij de aanvraag voor u kunnen verzorgen. De communicatie verloopt digitaal.

Afrekening

Om de definitieve afrekening te kunnen doen ontvangt u per email een bericht van de RVO. Over het eerste tijdvak, 1 juni t/m 30 september 2020, zijn inmiddels de verzoeken verstuurd. Omdat deze periode niet gelijk is aan de kalenderkwartalen wordt de omzet, bij voorkeur zoals vermeld volgens de ingediende btw-aangiften, als volgt berekend:

Omzet volgens de btw-aangifte(n) over het tweede kwartaal 2019 en 2020 gedeeld door drie, bij deze uitkomst wordt de omzet volgens de btw-aangiften over het derde kwartaal of de maanden juli t/m september opgeteld. De RVO heeft deze gegevens al voor u ingevuld, maar controleer deze goed. De btw-aangiften 2020 over de betreffende periode moeten als bijlage mee worden gestuurd.

Kortom, wees alert op e-mails van de RVO (noreply@rvo.nl) met als onderwerp Geef uw werkelijke omzet door voor de vaststelling van TVL juni-september en dien tijdig uw bewijsstukken in. Uiteraard zijn wij u hiermee graag van dienst.

Dit artikel is geschreven door Marc Hiddink, Adviseur MKB.

Bron: Tue, 09 Mar 2021 08:31:39 +0100