2020 was voor ondernemend Nederland een moeilijk jaar. De strijd tegen het coronavirus heeft voor Nederland tot ongekende maatregelen geleid. En daar waar gedacht werd dat in de zomer het virus onder controle was en maatregelen werden afgebouwd, bleek in de laatste maanden van 2020 dat het virus nog in volle omvang actief was. Nog strengere maatregelen werden afgekondigd om het virus te beteugelen en de zorg te ontlasten. Helaas biedt ook de start van 2021, ondanks de aarzelende start met vaccinaties, nog steeds geen reden tot optimisme. Integendeel, de van kracht zijnde lockdown is met nog eens drie weken verlengd en de verwachting is dat pas in de herfst alle Nederlanders zijn gevaccineerd. Terug naar normaal zal dus nog wel vele maanden op zicht laten wachten. Hoe komt u deze crisis door?

Natuurlijk, de overheid biedt een pallet aan steunmaatregelen. De meest mooie afkortingen komen langs: NOW, TOG, TOZO, TVL en ga zo maar door. Ook andere faciliteiten om ondernemend Nederland te ontlasten worden aangeboden zoals uitstel van betaling en verlaagde rente. Maar eens zal de overheidssteun tot een einde komen en zal de ondernemer weer op eigen (financiële) benen moeten staan. Is het dan weer ‘business as usual’?

Business as usual?
Grote kans van niet. Want hoe zijn uw afnemers door de crisis gekomen, wat hebben uw leveranciers gedaan? Kunt u de huur van uw bedrijfspand nog wel betalen? Is er nog voldoende werk voor uw personeel? Wees voorbereid op datgene wat u het komende jaar kunt verwachten en handel op tijd. Houd uw bedrijfsprocessen tegen het licht. In hoeverre voldoet een en ander nog of is aanpassing noodzakelijk. Hoe zit het met uw debiteuren? Wellicht is een strakker debiteurenbeleid noodzakelijk. Niet leuk, maar wel noodzakelijk. Uiteindelijk wilt u niet de dupe worden van het feit dat uw debiteuren uw rekening niet betalen. Bekijk in dat kader ook uw algemene voorwaarden aandachtig. Wellicht is dit een goed moment deze aan te passen om zo uw eigen positie beter te beschermen.

Faillissement
En wat als het water u aan de lippen staat en een faillissement mogelijk onvermijdelijk is? Het is dan zaak de schade die hieruit voortvloeit zoveel mogelijk te beperken, zowel voor u zelf, maar ook voor uw relaties. Deze heeft u op een later moment mogelijk weer nodig. Misschien ook een moment om eens te kijken in de financieringsovereenkomsten die u jaren geleden met uw bankinstelling bent aangegaan. Zijn de destijds afgesproken voorwaarden nog steeds actueel? Biedt een renteherziening wellicht enige financiële ruimte en zijn destijds verleende zekerheden nog wel noodzakelijk?

Personele bezetting
Ook uw personele bezetting zult u kritisch moeten bezien. Is er nog voldoende werk voor iedereen en ook belangrijk, kunt u uw personeelsleden nog wel betalen? Houd er rekening mee dat het de nodige tijd kost om afscheid te kunnen nemen van overtollige personeelsleden. Wees er daarnaast op voorbereid dat u in veel gevallen bij het afscheid ook een ontslagvergoeding bent verschuldigd. Wacht dus niet tot het moment dat u uw personeel niet meer kunt betalen, maar kom vroegtijdig in actie.

Juridische bijstand
Uiteraard staan de juristen van Kab u met raad en daad terzijde. Zij helpen u graag, samen met collega’s uit andere disciplines, om uw onderneming op koers te houden en door het zware weer te loodsen. Wat de juristen voor u kunnen betekenen zal van situatie tot situatie verschillen. Dit kan variëren van het verstrekken van informatie, het uitleggen van een regeling tot het verlenen juridische bijstand in een (gerechtelijke) procedure. Aarzel niet en neem contact op met 
onze juristen. 

Dit artikel is geschreven door Gertjan Beumer, jurist.
 

Bron: Thu, 14 Jan 2021 10:11:05 +0100