De afgelopen dagen stonden voor mij in het teken van opleiding. Als accountant is het belangrijk om je kennis up-to-date te houden. Een van de interessante onderwerpen was de overdracht van een onderneming. Kun je je als ondernemer voorbereiden op de verkoop van je onderneming? Het antwoord is JA.

Verkopen onderneming

Veel mensen herkennen het denk ik wel. Het punt, dat je op je werk denkt, ga ik dit tot mijn pensioen doen? Sommige mensen gooien echt het roer om en gaan van een hobby het werk maken of een totaal ander vak leren. De meeste mensen blijven werkzaam in hun huidige vakgebied. Wat als je als ondernemer wilt stoppen? Dit is meestal vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In huidige maatschappij zien we steeds vaker dat ook ondernemers eerder stoppen om wat voor reden dan ook. Een vraag die dan naar voren komt is, is er een opvolger? In een familie bedrijf wordt eerst gekeken naar de kinderen van de ondernemer. Indien er een zoon en/of dochter is, die interesse heeft in de onderneming en hij/zij geschikt is, is het zoeken naar een opvolger niet moeilijk.  Indien er geen opvolger in de familie is, moet gezocht worden naar bedrijfsopvolger buiten de familie.

Verkoopklaar maken

Om de onderneming geschikt te maken voor verkoop is het goed om te kijken naar de rechtsvorm en de vennootschapsstructuur van de onderneming. Bij een goede vennootschapsstructuur is het mogelijk de onderneming op verschillende niveau ’s te verkopen c.q. over de dragen. Daarnaast is het goed om te kijken naar de diversen balansposten. Denk hierbij aan voorraden, de onderlinge rekening-courant positie(s)  en de hoogte van de overige reserves. Misschien is de aanwezige voorraad hoger dan de benodigde “basisvoorraad”. Door deze terug te brengen zal een kopende partij minder financiering nodig hebben om de voorraden  te kopen. De rekening-courant posities zullen eveneens afgewikkeld moeten worden. Dit kan bij een schuld van Onroerend Goed B.V. aan Werk-B.V. middels een dividenduitkering.

Regie in eigen hand

Zoals hiervoor beschreven is een goede vennootschapsstructuur en een goede balans van de onderneming die wordt verkocht belangrijk. Heeft een onderneming activiteiten, onroerend goed en een ondernemer/bestuurder dan biedt onderstaande structuur goede verkoopmogelijkheden.

Voor welke verkoop kiest u?

Regulier verkoop (verkoop alle aandelen van Werk-B.V.)
Deel verkoop (verkoop van een deel van de aandelen)
Schenken via de bedrijfsopvolgingsregeling (overdracht aan één van de kinderen)

Reguliere verkoop

De ondernemer verkoopt in dit geval de aandelen van Werk- B.V.  Het voordeel voor de kopende partij is dat er een lagere financiering gezocht kan worden voor de overname, dan wanneer ook het pand aangekocht moet worden. Koper en verkoper kunnen overeenkomen dat het pand eerst wordt gehuurd en te zijner tijd het pand kan worden gekocht. Voordeel voor de verkoper is dat het onroerend goed in handen kan blijven van Onroerend goed B.V. Tot die tijd ontvangt Onroerend goed B.V. huur van de overgedragen Werk-B.V. Vaak gaat hier minstens 10 jaar overheen en ziet de wereld er voor beide partijen anders uit.

Deel verkoop

Bij deze vorm verkoopt de aandeelhouder een deel van de aandelen van Werk- B.V. Voordeel is dat de verkopende partij al een deel van de waarde van zijn bedrijf cash ontvangt. Een ander voordeel kan zijn dat door een andere dynamiek in de leiding van het bedrijf door, Werk B.V. meer winst gaat maken en daardoor de waarde van het bedrijf stijgt. De verkopende partij ziet daardoor zijn resterende aandeel in het bedrijf in waarde stijgen. Voorwaarde is wel dat de koper en verkoper een chemie hebben om van de samenwerking een succes te maken.

Schenken via bedrijfsopvolgingsregeling

Deze regeling maakt het mogelijk om een deel van de onderneming te schenken zonder belastingheffing. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Zoals u kunt lezen vergt de verkoop van een onderneming enige voorbereiding. Een gesprek met uw persoonlijke adviseur is daarbij een must! Heeft u wensen om uw onderneming te verkopen, laat u dan tijdig voorlichten! Met een bedrijfsopvolgingstraject zijn vaak enige jaren gemoeid.