Het werkverkeer heeft een groot aandeel in de CO2-uitstoot. Het is belangrijk, dat bedrijven hun wagenpark gaan verduurzamen. Bedrijven met meer dan 100 medewerkers worden geconfronteerd met een CO-2 quotum. Dit quotum houdt in dat een CO2 doel per medewerker op het gebied van mobiliteit wordt opgelegd. Dit staat in het Klimaatakkoord 2023.

Een van de mogelijkheden om de CO2 uitstoot te bewerkstelligen is om uw wagenpark te verduurzamen. U kunt in uw wagenpark voertuigen gaan opnemen die minder CO2 uitstoten zoals bijvoorbeeld elektrische bedrijfsauto’s.

Wist u dat u subsidie kunt krijgen als u investeert in een elektrische bedrijfsauto?

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)
De SEBA kan weer worden aangevraagd voor nieuwe volledig elektrische bedrijfsauto’s bestemd voor goederenvervoer vanaf 10 januari 2023 (9.00 uur). Het totale jaarbudget voor de SEBA in 2023 is 33 miljoen. De aanvraag moet worden gedaan vóórdat de bedrijfsauto op uw naam staat. De bedrijfsauto moet een netto catalogusprijs of verkoopprijs hebben van € 20.000 of meer en moet voldoen aan de eisen voor de actieradius (minimaal 100 kilometer) en een maximaal gewicht tot 4.250 kilogram. Het accupakket mag geen lood bevatten.

Bij een voertuigcategorie N1 ontvangt u een subsidie van 10% van de netto catalogusprijs (de prijs exclusief BTW, inclusief BPM en opties die zijn aangebracht voor afgifte van het kenteken). Bij een voertuigcategorie N2 ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder BTW. Als kleine onderneming of non-profitinstelling is het subsidiepercentage 12%. Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

De gekochte bedrijfsauto moet drie jaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan. Verkoopt u de auto eerder dan moet dit worden gemeld en moet u een deel van de subsidie in sommige gevallen terugbetalen. Dit is niet het geval als de bedrijfsauto waarvoor u SEBA heeft ontvangen vervangt door een andere nieuwe emissieloze bedrijfsauto.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Milieu investeringsaftrek kan worden aangevraagd voor de investering in nieuwe volledig elektrische bestelauto’s die behoort tot de Europese voertuigcategorie N1 of N2. Het accupakket mag geen lood bevatten.
De aftrek bedraagt 45% van het investeringsbedrag minus € 11.000.
De melding MIA bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet worden gedaan binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsbeslissing (het aanvaarden van de offerte).

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
Met de willekeurige afschrijving milieu-investeringen mag u als ondernemer zelf beslissen hoe snel u de elektrische bedrijfsauto wilt afschrijven. U kunt het eerste jaar maximaal 75% van het investeringsbedrag ineens afschrijven. Dit leidt tot een aantrekkelijk liquiditeitsvoordeel. De afschrijving in latere jaren is dan lager.

De melding voor de VAMIL vindt plaats met de melding voor de MIA.

Naast bovenstaande subsidiemogelijkheden profiteert een elektrische auto van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, een lage bijtelling van 16% over maximaal € 35.000 (2022) of € 30.000 (2023) catalogusprijs, geen motorrijtuigenbelasting tot 2025 en lagere kosten per kilometer.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden in het kader van de verduurzaming van uw wagenpark? Neem dan contact met ons op.

Peter van der Hoeven - Belastingadviseur

Peter van der Hoeven, Senior Belastingadviseur