Op 27 januari 2021 heeft de kantonrechter in Den Haag als eerste rechter in een bodemprocedure uitspraak gedaan over een huurprijsvermindering vanwege de coronacrisis. Twee Haagse horecaondernemers hebben recht op een huurkorting van 50% over de periode van de lockdown, zo heeft de rechter bepaald. Over de periode waarin de horeca beperkt open mocht, zijn de horecaondernemers 75% van de huurprijs verschuldigd. Met deze uitspraak wordt de positie van horecaondernemers bij onderhandelingen met hun verhuurder versterkt. Bent u horecaondernemer en kunt u vanwege corona de huur niet meer (volledig) betalen? Dan kan deze uitspraak aanleiding zijn om (opnieuw) in gesprek te gaan met uw verhuurder over een huurprijsverlaging. Hoewel de uitspraak specifiek betrekking heeft op horeca, kan de uitspraak ook van belang zijn indien u winkelruimte huurt en vanwege corona gedwongen uw deuren heeft moeten sluiten.

De casus
Kort samengevat is de coronacrisis volgens de kantonrechter aan te merken als een gebrek en moet deze, gelet op haar omvang en de gevolgen voor de economie en maatschappij, als een onvoorziene omstandigheid worden beschouwd. Een verhuurder mag op grond daarvan niet verlangen dat een huurovereenkomst ongewijzigd in stand blijft. De kantonrechter oordeelt vervolgens dat de gevolgen van de coronacrisis gelijk over de huurder en verhuurder moeten worden verdeeld en komt tot de conclusie dat over de periode waarin huurders de exploitatie van hun onderneming geheel hebben moeten staken, slechts 50% van de huurprijs verschuldigd is. Voor de periode waarin de horeca gedeeltelijk open mocht, acht de rechter een korting van 25% op de huurprijs gerechtvaardigd. 

Gevolgen
Deze uitspraak betekent niet dat iedere ondernemer automatisch recht heeft op 50% huurkorting vanwege de lockdown. Het betreft immers slechts één uitspraak van een lagere rechter. Het is dus maar de vraag of deze uitspraak in een hoger beroep stand zal houden. Bovendien kijkt een rechter altijd naar de specifieke omstandigheden van het geval. In deze uitspraak was onder meer van belang dat de huurder voldoende onderbouwd heeft dat sprake was van omzetverlies en dat de ontvangen overheidssteun niet toereikend is om de volledige huur te betalen. Ook kon de huurder aantonen dat een gedeelte van de overheidssteun is gebruikt voor betaling van de huur. 

Hoewel met de uitspraak dus niet is gezegd dat een huurkorting van 50% kan worden gerealiseerd, kan deze uitspraak door u wel worden gebruikt om met uw verhuurder in gesprek te gaan over de gevolgen van de coronacrisis om in onderling overleg nadere afspraken te maken over de hoogte van de huurprijs. 

Bent u benieuwd of de uitspraak van de rechter voor u handvatten biedt om het gesprek met uw verhuurder aan te gaan? Neem dan contact op met de juristen van Kab. Zij kunnen u ook begeleiden bij de gesprekken met uw verhuurder over een huurprijsvermindering en zorgdragen voor vastlegging van de gemaakte afspraken. 

 

 

Bron: Wed, 03 Feb 2021 13:21:16 +0100