Het is weer mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! In 1969 werd het vakantiegeld wettelijk vastgelegd en inmiddels is het niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zeker in deze dure tijden een zeer welkom bedrag voor veel mensen.

De regels rondom vakantiegeld

De werkgever dient zich bij het vakantiegeld aan de volgende regels te houden (per cao kunnen deze regels anders zijn):

  • Wettelijk is vastgelegd dat het vakantiegeld minimaal 8% van het bruto jaarsalaris bedraagt. In een cao kan overeengekomen zijn dat het meer is dan 8%.
  • Het bruto jaarsalaris waarover het vakantiegeld wordt berekend, gaat over de periode van 1 juni tot en met 31 mei (tenzij in de cao of arbeidsovereenkomst anders is overeengekomen).
  • Het vakantiegeld betaalt de werkgever uit in de maand mei.  Er kunnen ook andere afspraken worden gemaakt, maar die moeten wel schriftelijk worden vastgelegd.
  • Indien de medewerker uit dienst gaat dan heeft de medewerker recht op het vakantiegeld tot op dat moment. Dit bedrag aan vakantiegeld betaalt de werkgever uit bij zijn laatste salaris.
  • Verdient de medewerker meer dan drie keer het minimumloon? Dan mag worden afgesproken dat alleen het vakantiegeld wordt berekend over het bedrag tot die drie keer.

Kostenpost

De medewerker is zich inmiddels al aan het verheugen op de uitbetaling van het vakantiegeld, maar voor een werkgever betekent het een flinke aanslag op de liquiditeit in de maanden mei en juni. In mei betaalt de werkgever het salaris van mei plus het netto vakantiegeld en in juni betaalt de werkgever de normale loonheffing over de maand mei plus de loonheffing over het vakantiegeld.
De werkgever is verplicht om het vakantiegeld uit te betalen aan de medewerker.  Ook kan de werkgever het uitbetalen van het vakantiegeld niet zomaar uitstellen.

Zijn er betalingsproblemen of zijn er andere redenen dat het vakantiegeld niet kan worden uitbetaald? Dan kan schriftelijk met de medewerker worden overeengekomen dat het vakantiegeld op een later moment wordt uitbetaald. De medewerker moet het hier wel zelf mee eens zijn.

In termijnen betalen

Als werkgever kun je ervoor kiezen het vakantiegeld in termijnen uit te betalen, bijvoorbeeld elke maand bij het salaris. Dit moet dan wel worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao.

Overuren

Als een parttimer meer werkt dan er contractueel is vastgelegd, valt dit onder extra werk. Over de volle waarde van deze uren dient ook vakantiegeld betaald te worden.

Zieke medewerker

Ook zieke medewerkers hebben recht op vakantiegeld. De werkgever is verplicht om de medewerker twee jaar lang het loon door te betalen. Zolang  het loon doorbetaald wordt, bouwt de medewerker vakantiegeld op.

Meer weten over het vakantiegeld of zijn er andere vragen over personeelszaken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ilse Hakvoort - Aalarisadministrateur

Ilse Hakvoort, Salarisadministrateur