Door de maatregelen die door de overheid op advies van het RIVM zijn ingevoerd wordt er door een aantal (MKB-)bedrijven geen, of nog maar zeer beperkt, omzet gegenereerd. De kosten daarentegen blijven doorlopen, waardoor voor veel bedrijven de liquiditeiten onder druk zijn komen te staan.
Voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis heeft de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen versoepeld. Getroffen ondernemers kunnen uitstel van betaling krijgen voor (naheffings-)aanslagen omzetbelasting, loonheffingen, inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet en/of vennootschapsbelasting voor een periode van drie maanden.
De verzoeken om bijzonder uitstel van betaling kunnen worden ingediend via de daarvoor in het leven geroepen website van de Belastingdienst. Een verzoek kan pas worden gedaan, nadat er een (naheffings-)aanslag is opgelegd.
Vraag zo laat mogelijk bijzonder uitstel van betaling aan
De driemaandse periode gaat in op het moment dat het verzoek om bijzonder uitstel is ingediend. Voor alle (naheffings-)aanslagen die nadien worden opgelegd wordt automatisch uitstel van betaling verleend.
Dit klinkt mooi en leuk, maar kanttekening is wel dat er voor aanslagen die later zijn opgelegd de periode van het uitstel dus korter is dan drie maanden.
Ter illustratie het volgende voorbeeld:
Met dagtekening 14 mei 2020 is de naheffingsaanslag loonheffing over de maand februari 2020 opgelegd. Op 25 mei 2020 wordt het verzoek om bijzonder uitstel van betaling ingediend (via de speciale website van de Belastingdienst).
De Belastingdienst verleent het uitstel en legt de invorderingsmaatregelen stil tot 25 augustus 2020.
Stel dat er met dagtekening 14 juni 2020 een naheffingsaanslag omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2020 wordt opgelegd. Hiervoor hoeft geen (nieuw) verzoek om bijzonder uitstel van betaling te worden ingediend. Deze naheffingsaanslag loopt automatisch mee met het reeds verleende uitstel.
Beide naheffingsaanslagen dienen in principe op 25 augustus 2020 te worden betaald.
Dus let hier goed op. Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met onze fiscalisten. Zij helpen u graag. 
Dit artikel is geschreven door Lars Tönis, belastingadviseur.
 

Bron: Tue, 26 May 2020 09:50:10 +0100