Recent heeft de overheid aangegeven dat het vanaf 15 juni weer mogelijk is om op vakantie te gaan naar landen binnen de EU/Schengenzone en naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tot 15 juni staat het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor alle landen op oranje (toelichting kleur volgt verderop). Alle vakanties naar het buitenland worden afgeraden. Het reisadvies voor landen in die gebieden wordt met ingang van 15 juni 2020 aangepast van oranje naar geel. Vakantiereizen naar landen buiten het EU/Schengengebied worden voorlopig afgeraden.

Reisadvies in kleur
•    Rood:               Dit land of gebied is helemaal afgesloten. In- en uitreizen is niet mogelijk; 
•    Oranje:            Een land heeft het coronavirus nog niet voldoende onder controle, Nederlandse toeristen zijn niet welkom of quarantaine wordt opgelegd bij aankomst. 
•    Geel:               In dit land of gebied wijken de veiligheidsrisico's af van wat wij in Nederland gewend zijn. In verband met corona hebben deze landen/gebieden maatregelen 
                        getroffen die beperkte invloed hebben op ons dagelijks leven.
•    Groen:             In dit land gelden er geen bijzondere veiligheidsrisico’s. Soms moet er worden gelet op bepaalde zaken.

Bovenstaande is van belang voor de komende maanden op het moment dat uw personeel met vakantie gaat en welke adviezen u, als werkgever, hierbij kunt geven. De werknemer mag natuurlijk gaan genieten van zijn vakantie, maar het is wel belangrijk hier op voorhand duidelijk in te zijn.

Geel reisadvies
Indien de werknemer naar een land gaat waarvoor een geel reisadvies geldt (bijvoorbeeld Duitsland) en de werknemer loopt daar corona op. Dan dient hij zich bij u ziek te melden en moet hij zijn verpleegadres moeten doorgeven. De vakantiedagen worden dan ziektedagen. Het is mogelijk dat gedurende de aanwezigheid van de werknemer in het betreffende land de kleur wordt gewijzigd van geel naar oranje. Op dat moment veranderen de omstandigheden en kan het zijn dat de werknemer in sommige gevallen niet terug kan. Nederland gaat niet repatriëren en de werknemer zal zelf moeten zorgen voor de terugreis naar Nederland. Mogelijk heeft dit gevolgen voor het doorbetalen van zijn salaris.

Oranje reisadvies
De werknemer besluit naar een gebied af te reizen waarvoor een oranje reisadvies geldt (bijvoorbeeld buiten Europa). De mogelijkheid bestaat dat de werknemer bij thuiskomst verplicht in quarantaine moet. Dit kan gevolgen hebben voor de uitbetaling van zijn salaris. Als de werknemer besluit toch te gaan, dan mag u zeker vanuit de zorgplicht de werknemer preventief twee weken thuis laten voor een veilige werkomgeving. Als de werknemer thuis kan werken kunt u hem doorbetalen, maar als dit niet kan heeft hij mogelijk over deze periode geen recht op loon.

Mocht de werknemer in deze vakantie corona oplopen dan dient hij zich ziek te melden, waarbij het de vraag is of hij recht op loon heeft.

Kan ik mijn werknemer een vakantie in het buitenland verbieden?
Veel werkgevers zullen zich afvragen of de werknemer kan worden verboden vakantie te vieren in het buitenland. Verbieden kan niet. Wel kan worden aangegeven dat het niet verstandig is. Wijs daarbij de werknemer op de eventuele gevolgen voor uitbetaling van het salaris.

Wij adviseren u dit voor de vakantie met uw werknemers te bespreken, dan wel de werknemers hierover te adviseren. Hiermee kan achteraf veel voorkomen worden. Het vooraf informeren heeft te maken met de zorgplicht, maar zeker ook met de consequenties die hieruit voortvloeien. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alleen naar gebieden met een ‘oranje’ reisadvies te reizen als het echt noodzakelijk is. Vakantiereizen naar deze landen zijn niet noodzakelijk en worden afgeraden.

Tenslotte is het goed uw medewerkers te wijzen op de site www.nederlandwereldwijd.nl. Op deze site wordt de status van de verschillende landen/gebieden bijgehouden.

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het adviseren van uw medewerkers, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze adviseurs.

Dit artikel is geschreven door Petra Klein Rot, Manager Salaris & Advies en Peter Groenewold, Beloningsadviseur. 

Bron: Fri, 12 Jun 2020 14:08:22 +0100