In de maand december is er vaak een terugblik op het afgelopen jaar. Afgelopen jaar is een jaar geweest met de nodige problemen waaronder corona, de oorlog in Oekraïne, de stroom aan vluchtelingen die in Nederland hun toevlucht zoeken, de boerenprotesten wegens het stikstofprobleem, de energiecrisis en de flinke salarisverhogingen die bij verschillende cao’s zijn afgesproken. Kortom een bewogen jaar.

Terugblik

Het is altijd goed om terug te blikken naar het afgelopen ondernemersjaar. Wat ging er goed, wat kan er anders/beter en wat kunnen we beter niet meer doen. De afgelopen jaren waren geen gewone jaren door de coronacrisis. Veel ondernemingen hebben NOW/TVL ontvangen en hebben belastingschulden opgebouwd. Een overzicht van deze openstaande schulden zijn eind september 2022 door de Belastingdienst verzonden en dienen vanaf 1 oktober 2022 afbetaald te worden. Vanaf 2022 zijn er veel cao’s afgesloten met flinke loonsverhogingen voor de medewerkers. Ook zijn nagenoeg alle inkoopprijzen, kosten van energie en overige kosten flink in prijs verhoogd. Wat betekent dit alles voor uw onderneming?

Vooruit kijken

Als deze vragen bij u als ondernemer leven, zou ik u willen adviseren een begroting en een liquiditeitsbegroting op te (laten) stellen. Wat voor doel wil ik bereiken in 2023? Wat verwacht ik voor omzet? Is er een stijgende of dalende trend te verwachten. Dit laatste wellicht door een recessie waar we in zitten. Uit de berichten die ik gelezen heb, zitten we in een milde recessie, die circa twee kwartalen zal duren. Hoeveel procent stijgen de loonkosten en wat voor effect heeft dit op mijn winstverwachting? Heb ik genoeg personeel om mijn omzetdoelen te behalen? Welke energiekosten heb ik momenteel? Wanneer loopt het vaste contract af en vanaf wanneer zullen mijn energielasten stijgen en met hoeveel? Welke kostenstijgingen hebben leveranciers in rekening gebracht? Welke investeringen wil ik in 2023 gaan doen? Wellicht investeringen in het kader van de duurzaamheid om daarmee energiekosten te besparen? Heel veel vragen die bepalend zijn voor het opstellen van de begroting.

Als de begroting is opgesteld, is het een must daarnaast een liquiditeitsbegroting op te stellen. Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een jaar. Met een afnemer en een leveranciers is een betalingstermijn afgesproken. Daardoor wordt het geld later ontvangen c.q. betaald dan de boeking van de factuur in de administratie. Verder zijn er betalingen die niet in een begroting voorkomen. Denk hierbij aan de betaling van omzetbelasting, wat voor veel ondernemers vaak weer een schok is aan het einde van een kwartaal, maar ook betalingen van investeringen, overboekingen naar uw privé-rekening (bij een eenmanszaak en/of vennootschap onder firma) en de aflossingen van leningen en corona belastingschulden. Uit dit overzicht blijkt ook of het financieel verantwoord is de investeringen vanuit het werkkapitaal te doen of toch te kiezen voor externe financiering van het bedrijfsmiddel. De begroting en liquiditeitsbegroting zijn onmisbaar als sturingsinstrument.

Wilt u ook inzicht hebben in de toekomst van uw bedrijf? Wij willen u daar graag bij helpen. Voor meer informatie en advies kunt u contact met mij of een van mijn collega’s opnemen.