De vakantieperiode staat weer voor de deur. Werknemers gaan op vakantie na een jaar hard werken. Hoe gaan we om met wel of niet goedkeuren van vakantieaanvragen en afschrijven van vakantiedagen tijdens ziekte.

Afschrijven vakantiedagen

Wat als een werknemer ziek is en op vakantie gaat. Hoe gaan we dan om met wel of niet afboeken van de vakantiedagen?

Een werknemer vraagt in december 2020 verlof aan voor de periode 3 mei 2021 tot en met 21 mei 2021. De werkgever keurt deze verlofaanvraag goed.

De werknemer meldt zich op 28 januari 2021 ziek bij zijn werkgever. Eind april 2021 heeft de werknemer contact met de bedrijfsarts. Deze beoordeelde dat de werknemer nog niet inzetbaar was voor arbeid. Tijdens dat gesprek geeft de werknemer aan dat er een vakantie is gepland. De bedrijfsarts ziet geen bezwaren voor het opnemen van de vakantie.

De werknemer heeft daarna contact met zijn werkgever en geeft in dat gesprek aan dat er een geplande vakantie staat vanaf 3 mei 2021 en dat de werknemer de vakantie wil opnemen. De werkgever schrijft vervolgens de verlofdagen af bij de werknemer. Mag de werkgever dit zondermeer doen?

In beginsel mogen de vakantiedagen (gepland voordat er sprake was van ziekte) niet afgeschreven worden van het vakantiesaldo. Tenzij de werknemer hier uitdrukkelijk mee instemt.

Het advies is dan ook om dit soort gevallen schriftelijk vast te leggen dat de werknemer instemt met afschrijven van de verlofdagen.

Mag een zieke werknemer zomaar op vakantie?

Als werkgever mag je een verlofaanvraag alleen weigeren met een gewichtige reden.

Een voorbeeld:
Kees is anderhalf jaar ziek. Inmiddels is een traject opgestart voor re-integratie 2e Spoor. De start van zijn re-integratie 2e Spoor valt midden in zijn vakantie. Er zijn gesprekken met de bedrijfsarts. Als Kees aangeeft dat hij vakantiedagen wil opnemen ziet de bedrijfsarts daar geen problemen in. Er zijn geen medische bezwaren.

De werkgever van Kees ziet geen problemen in het opnemen van vakantiedagen als zijn re-integratie daarmee geen vertraging oploopt. De start van het 2e Spoor begint midden in zijn vakantie.

Mag de werkgever de verlofaanvraag van Kees weigeren? Het antwoord is ja.

Zowel werkgever als werknemer moeten het re-integratietraject heel serieus oppakken. Als Kees zich niet aan de afspraken houdt, vastgelegd in Het Plan van Aanpak, dan schendt hij zijn verplichtingen en verliest hij zijn recht op loondoorbetaling.

Advies aan de werkgever: weiger de verlofaanvraag, binnen 2 weken, zowel mondeling als schriftelijk (te onderbouwing richting UWV).

Advies aan de werknemer: laat de vakantie niet doorgaan en focus op re-integratie. Gaat hij toch op vakantie dan loopt hij tegen loonopschorting op. Bovendien is zijn aanvraag geweigerd en doorzetten van de vakantie kan verregaande gevolgen voor hem hebben.

Mochten er vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag!

Neem contact op met Peter Groenewold of Petra Klein Rot

Manager salaris en advies

Petra Klein Rot, Manager Salaris & Advies

Kom met mij in contact
Ontmoet het hele team