Waar vroeger de week op vrijdag werd afgesloten met een borrel en wellicht een bitterballetje, is dat het afgelopen anderhalf jaar niet meer het geval geweest. Veel werkgevers zoeken naar oplossingen en organiseren een online borrel, waarbij de medewerkers een borrelpakket thuis gestuurd krijgen om toch samen de week (digitaal) af te kunnen sluiten.

Al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt verkregen is loon voor de werknemer. Zo ook het borrelpakket, wat als loon in natura zal moeten worden aangemerkt. Vanuit de werkkostenregeling zijn er mogelijkheden om het borrelpakket weg te schrijven in de vrije ruimte en hiermee aan te merken als eindheffingsloon. Deze vrije ruimte is beperkt tot 3% van de totale fiscale loonsom tot en met € 400.000. Is er voldoende vrije ruimte, dan kan de werkgever het borrelpakket (inclusief de verzendkosten) onderbrengen in de vrije ruimte en betreft het een onbelaste vergoeding voor de werknemers. Is de vrije ruimte niet toereikend, dan betreft het nog steeds een onbelaste vergoeding voor de werknemers, maar dan is de werkgever wel 80% eindheffing verschuldigd.

Uitzondering

Het borrelpakket valt niet onder een gerichte vrijstelling of nihilwaardering. De nihilwaardering voor consumpties (koffie, thee, fruit) op de werkplek is niet van toepassing, omdat de werkplek thuis in beginsel niet voldoet aan de voorwaarden. Hierop geldt één uitzondering:
De werkruimte thuis is wel een werkplek als werkgever en werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de werkplek heeft bijvoorbeeld een eigen ingang en bezit over eigen sanitaire voorzieningen;
  • de werkgever heeft met de werknemer een zakelijke huurovereenkomst, waardoor alleen de werkgever over de ruimte beschikt;
  • de werknemer werkt in die ruimte.

Als aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan, is de werkruimte thuis een werkplek voor de werknemer en valt het borrelpakket wel onder de nihilwaardering.

Dit artikel is geschreven door Rudie Nass, Belastingadviseur.