Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht. Alle maatregelen zijn steeds verder versoepeld en de overheid heeft daardoor ook aangekondigd de steunmaatregelen per 1 oktober 2021 te beëindigen. Hiermee zal naar verwachting een einde komen aan de NOW- en TVL-regelingen.

Afbetaling belastingschulden

Daarnaast zullen de belastingschulden terugbetaald moeten worden. Tot 1 oktober 2021 kunt u nog uitstel van belasting of verlenging van het uitstel aanvragen. Voor de belastingschulden welke in het uitstel zijn opgenomen is de termijn voor terugbetaling opgeschoven naar 1 oktober 2022. U heeft dan 5 jaar de tijd om de belastingschulden terug te betalen. Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

De invorderingsrente, welke u tot en met 31 december 2021 betaalt, bedraagt slechts 0,01%. Op 1 januari 2022 wordt het rentepercentage aangepast naar 1,0% en op 1 juli 2022 naar 2,0%, op 1 januari 2023 naar 3,0% en op 1 januari 2024 naar 4,0%.

Kredietregelingen

Naast deze regelingen zijn er drie speciale kredietregelingen voor ondernemers tijdens de pandemie. Het gaat om de Klein Krediet Corona (KKC, van € 10.000 tot € 50.000), BMKB-C (tot € 1,5 miljoen) en GO-C (tot € 150 miljoen). Deze regelingen zijn onlangs verlengd tot 31 december 2021.

De overheid staat bij deze leningen garant voor een hoger percentage van de lening, waardoor financiers de lening makkelijker kunnen verstrekken. Financiers doen natuurlijk nog steeds een kredietbeoordeling om te zien of de aanvrager de lening financieel kan dragen. Voor kredieten tot 250 duizend euro kunnen financiers geautomatiseerde kredietbeoordeling toepassen waardoor ondernemers sneller uitsluitsel kunnen krijgen over hun kredietaanvraag.

Deze regeling is er voor bedrijven die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij de KVK vóór 1 januari 2019.

Economisch herstel

Voor het economisch herstel van de getroffen bedrijven is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk weer terug kunnen groeien naar de omzet en winst van vóór corona.

Tot nu toe zijn deze regelingen vooral ingezet om bedrijven snel van financiering te voorzien, zodat de rekeningen betaald kunnen worden. De regelingen kunnen nu dus ook gebruikt worden voor kredieten ten behoeve van investeringen in vaste activa, heropbouw van voorraden- en debiteurenposities en het terugbrengen van leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn.

Kortom, een goede mogelijkheid om de liquiditeitspositie van uw onderneming op korte termijn te verbeteren en vol vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u altijd contact met mij of één van mijn collega’s opnemen. Wij adviseren en begeleiden u hierbij graag.

Dit artikel is geschreven door Patrick Ankersmid, Adviseur MKB.