De krapte op de arbeidsmarkt komt u als werkgever wellicht bekend voor. De steunmaatregelen vanwege de coronapandemie worden afgebouwd. De focus verschuift naar het oplossen van de krapte in de verschillende sectoren. Er zijn verschillende subsidieregelingen om scholing van uw werknemers te stimuleren. Deze regelingen zijn erop gericht om werkenden en werkzoekenden te begeleiden naar sectoren waar een tekort is.

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in ICT en techniek

Per 1 september 2021 is de subsidieregeling omscholing naar een kansrijk beroep in de ICT en techniek ingevoerd. Werkgevers kunnen eenmalig een vast bedrag van € 3.750, – aanvragen per om te scholen werknemer (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 1 september 2021 tot en met 1 december 2021 (17.00 uur). De voorwaarden voor deze regeling kunt u vinden op de site van de RVO.

Subsidie Praktijkleren

Tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Deze regeling kennen we al langer en loopt door, ook voor 2022.

Nederland leert door

Via deze subsidieregeling kunnen uw werknemers kosteloos scholing volgen. De regeling staat open voor iedereen van 18 jaar tot en met AOW-leeftijd. Deze regeling was er al in 2021 en loopt door in 2022. Begin 2022 wordt er weer een nieuw scholingsaanbod beschikbaar gesteld.
Meer informatie vindt u op de site Rijksoverheid.nl

STAP (Stimulering Arbeidsmarktpositie)

Vanaf maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze regeling is mede bedoeld voor de omscholing naar sectoren waar tekorten in arbeidskrachten zijn. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek voor scholingskosten in de aangifte Inkomstenbelasting. Deze fiscale aftrekpost werd te weinig gebruikt door degene die het meeste voordeel hebben van bijscholing (flexwerkers, werkzoekenden en werkenden met beroepen waar minder vraag naar is). De invoering van het STAP-budget heeft als doel dat deze doelgroep sneller kiest voor het volgen van een opleiding zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

De fiscale aftrek van scholingskosten is met ingang van januari 2022 niet meer mogelijk en het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 aangevraagd worden. Hierdoor ontstaat een “gat” van 2 maanden. Gedurende deze 2 maanden is mogelijk een beroep op de “Nederland leert door” regeling interessant.
Het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 aangevraagd worden bij het UWV. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider.

Het budget bedraagt maximaal € 1.000,- en is bedoeld voor scholing en ontwikkeling. Het gaat hierbij om scholing ten behoeve van de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid niet studiekosten in verband met de dienstbetrekking. Welke scholingsactiviteiten voor deze subsidie in aanmerking komen kunt u vinden in het scholingsregister van DUO

Gerichte vrijstelling voor scholingskosten

Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werkgever scholing onbelast vergoeden of verstrekken aan de werknemer (de zogenaamde gerichte vrijstelling voor scholingskosten). Sinds 2021 is het ook mogelijk om de scholingskosten van een ex-werknemer onbelast te vergoeden. Dit moet werknemers die hun baan verliezen meer mogelijkheden geven voor omscholing. Dit kan hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren.

Cafetaria-regeling

Het STAP-budget is maximaal € 1.000,-. Alleen bedragen de scholingskosten vaak meer. U kunt als werkgever de kosten boven het maximale bedrag onbelast vergoeden met toepassing van de gerichte vrijstelling. Wanneer de werknemer zelf de kosten voor de opleiding heeft betaald, kan een uitruilregeling interessant zijn. Hierbij ruilt de werknemer onder bepaalde voorwaarden een brutoloon component in voor een nettoloon component. Het nettoloon component is dan de onbelaste vergoeding voor scholingskosten onder de gerichte vrijstelling. Dit kost u als werkgever niets, maar levert de werknemer een leuk voordeel op.

O&O-fonds: scholingsfonds van de brancheorganisatie

De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds). Werkgevers die hun personeel willen opleiden, kunnen hier terecht voor scholingsprojecten, cursussen en loopbaanadviseur. De mogelijkheden verschillen per branche. Wellicht is er voor uw branche een fonds waaruit geld beschikbaar wordt gesteld voor opleiding en ontwikkeling van uw werknemers. Wij adviseren u graag op het gebied van scholing en ontwikkeling van uw werknemers. Neem gerust contact met ons op.

Dit artikel is geschreven door Petra Klein Rot, Manager Salaris & Advies en Peter Groenewold, Beloningsadviseur.

Bron: Tue, 23 Nov 2021 16:40:05 +0100